We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Södra Åsums kyrka

Södra Åsums kyrka

Sjöbo, Sweden

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Description Södra Åsums kyrka är en kyrkobyggnad i Södra Åsum i norra utkanten av Sjöbo tätort. Den tillhör Sjöbo församling i Lunds stift.KyrkobyggnadenKyrkan ersatte Södra Åsums gamla kyrka som ligger cirka 500 meter norrut. Den ritades av arkitekt August Lindvall och invigdes på Jungfru Marie bebådelsedag 1902. Den är uppförd i nygotisk stil. Byggmaterialet består av tegel på en grund av gråstensblock. De kraftiga stenpelarna är brutna ur ett och samma stenblock från trakten. Kyrktornet finns placerat i öster, och inte som brukligt i väster. Den troligaste anledningen är tornets tyngd i kombination med grundförhållandena.InventarierFrån den gamla kyrkan hämtades kyrkklockan gjuten på 1300-talet. Även dopfunten kom från gamla kyrkan, men återfördes dit 1971 och ersattes av en replik gjord av den lokala stenmästaren Hans Olofsson i Sjöbo. Predikstolen stod tidigare i den 1839 rivna kyrkan i Skartofta. Nuvarande altartavla målades 1936 av Hugo Gehlin från Helsingborg. På läktaren återfinns orgeln från 1902 byggd av firman Salomon Molander i Göteborg och bevarad i originalskick. Kororgeln är byggd av Smedmans orgelbyggeri och invigdes 1991. Predikstolen inköptes 1825 men är tillverkad 1736. Denna predikstol kommer från Skartofta medeltidskyrka som drabbats av brand 1705 och som rivits 1839. Altartavlan är en triptyk - det vill säga en tredelad tavla, målad av helsingborgskonstnären Hugo Gehlin 1936. Vilken altartavla som dittills funnits i kyrkan är okänt.

Similar places nearby