We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Sākumskola un bērnudārzs "Vinnijs"

Sākumskola un bērnudārzs "Vinnijs"

Priežu iela 3, Babite, LV-2101, Latvia

Get Directions

29808359

Work hours Add information
About Privātā sākumskola un bērnudārzs "Vinnijs"
Sākumskola un bērnudārzs "Vinnijs" cover
Mission Labākais privātais bērnudārzs un labākā sākumskola Latvijā!
Description Bērnudārzs un sākumskola "Vinnijs" darbību uzsācis kopš 2007.gada 3.septembra. Izglītības iestāde īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu. Sākot ar 2010.gada septembri ir atvērta un akrideditēta Vinnija sākumskola, kas īsteno pamatizglītības 1. posma programmu no 1. līdz 6.klasei.

Bērnudārza un sākumskolas "Vinnijs" iecere pieder projekta attīstītājam, uzņēmumam SIA "Manass". Pirms projekta izstrādes laiks tika veltīts diskusijām ar pedagogiem, apskatot vairākus vietējos un ārzemju piemērus.
Izglītības iestādē pedagogi strādā pēc jaunākajām pedagoģiskajām metodēm attīstot bērnos radošumu, kritisko domāšanu un mācot sociāli emocionālās prasmes. Liels uzsvars tiek likts uz valodu apguvi agrīnā vecumā. Angļu valoda bērni sāk apgūt 2 reizes no 3 gadu vecuma, bet sākumskolas klasēs 3 reizes nedēļā, tai skaitā ārzemju pedagogu vadībā. Papildus ir iespēja apgūt arī krievu un spāņu valodas.
Neliels audzēkņu skaits klasēs un grupās ļauj īstenot individuālu pieeju katram bērnam, gada sākumā izstrādājot individuālu mācību un audzināšanas plānu, lai veicinātu bērnu talantu attīstību.
"Vinnijs" ir eguvis eco skolas statusu, nodrošinot bērniem fiziski un psiholoģiski drošu vidi.
Founded 2007.gadā
Products Pirmskolas izglītība
Sākumskolas izglītība
Categories

Similar places nearby