We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Sơn Tinh Camp 3 - Đời Sống Trại

Sơn Tinh Camp 3 - Đời Sống Trại

Thôn Muồng Cháu - Xã Vân Hòa - Huyện Ba Vì, Hanoi, Vietnam

Get Directions

0466506764

Categories
Work hours Add information
About Địa điểm với các loại hình phong phú: bậc thang, lòng chảo, đồi, bãi cỏ là lợi thế cho các hoạt động sinh tồn, thủ công trại, teambuilding cho thanh niên.
Sơn Tinh Camp 3 - Đời Sống Trại cover
Description Địa điểm với các loại hình phong phú: bậc thang, lòng chảo, đồi, bãi cỏ là lợi thế cho các hoạt động sinh tồn, thủ công trại, teambuilding cho thanh niên.
Founded 06/15/2017
  • Thôn Muồng Cháu - Xã Vân Hòa - Huyện Ba Vì, Hanoi, Vietnam
  • Get Directions

Similar places nearby