We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
SAFE BOX self-storage noliktavas

SAFE BOX self-storage noliktavas

Vijciema iela 1a

Get Directions

+371 27772247

Categories
Work hours Add information
About ENG => SAFE BOX is self- storage facility in Riga for both individuals and business.

LV => SAFE BOX ir mantu glabātavas Rīgā gan privātpersonām, gan uzņēmumiem.

RU=> SAFE BOX Склад в Риге для частных и юридических лиц на любой срок.
SAFE BOX self-storage noliktavas cover
Description ENG => SAFE BOX storage facilities are the safest undersized warehouse in Latvia. In cooperation with the leading industry specialists in Western Europe and Latvia, we have built safe, modern and light warehouses in Riga, Vijciema Street 1a. SAFE BOX offers over 70 storage rooms of various sizes (1m3 - 14m2). Both heated indoor and outdoor warehouses are available in the guarded area. Safe storage of customer property is our priority no. 1.

LV => SAFE BOX mantu glabātavas ir drošākās mazizmēra noliktavas Latvijā. Sadarbībā ar vadošajiem nozares speciālistiem Rietumeiropā un Latvijā esam izveidojuši drošas, modernas un gaišas mantu glabātavas tepat Rīgā, Vijciema ielā 1a (Teika). SAFE BOX piedāvājumā ir vairāk nekā 70 dažāda izmēra (1m3 – 14m2) mantu glabātavas. Pieejamas ir gan apsildāmas iekštelpu, gan āra noliktavas apsargājamā teritorijā. Droša klientu īpašuma uzglabāšana ir mūsu prioritāte Nr. 1.

RU => Хранилища SAFE BOX являются самым безопасным, небольшим складом в Латвии. В сотрудничестве с ведущими отраслевыми специалистами в Западной Европе и Латвии мы построили безопасные, современные и светлые склады в Риге, улица Vijciema 1a. SAFE BOX предлагает более 70 складских помещений различного размера (1м3 - 14м2). В охраняемой зоне есть как внутреннее, так и наружное склады. Безопасное хранение клиентской собственности - наш приоритет. 1.
Founded 2017
Products ENG => Self-storage units indoor and outdoor.

LV => Iekštelpu un ārtelpu mantu glabātavas.

RU => Внутреннее и наружное складирование.