We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
SAIA, n. o.

SAIA, n. o.

Sasinkova 10, Bratislava, 812 20, Slovakia

Get Directions

+421 2 59 30 47 00

+421 2 59 30 47 11

Categories
Work hours Add information
About Oficiálne stránky SAIA, n. o., (Slovenská akademická informačná agentúra) na Facebooku.
SAIA, n. o. cover
Mission SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra), je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.
Description SAIA, n. o. je zároveň servisným centrom EURAXESS pre výskumníkov (súčasť európskej siete EURAXESS). Organizuje informačné dni a semináre, zúčastňuje sa domácich/zahraničných veľtrhov, na ktorých propaguje štúdium v zahraničí a na Slovensku. SAIA, n. o. sídli v Bratislave, svoje služby poskytuje aj prostredníctvom regionálnych kancelárii v piatich univerzitných mestách, a to v Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Prešove a v Žiline.
Founded 1990
Products - Akademické mobility (štipendiá na základe medzivládnych bilaterálnych zmlúv a ponúk zahraničných vlád)
- CEEPUS - Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá
- Akcia Rakúsko - Slovensko
- Národný štipendijný program
- Štipendijný program EHP Slovensko
- Sciex-NMSch – Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond
- EURAXESS

Similar places nearby