We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Salaspils Dienas centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem

Salaspils Dienas centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem

Skolas iela 7, Salaspils, LV 2121, Latvia

Get Directions

Add phone number

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:30 – 17:00 SA closed
TU 08:30 – 17:00 SU closed
WE 08:30 – 17:00
TH 08:30 – 17:00
FR 08:30 – 17:00
Salaspils Dienas centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem cover
Mission Sociālā rehabilitācija
Description • DC darbības mērķi ir:
o nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus;
o nodrošināt sociālo un pašaprūpes prasmju attīstību;
o nodrošināt izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas;
o sekmēt klientu fiziskās, intelektuālās un psiholoģiskās attīstības iespējas, iesaistot viņus profesionālo iemaņu apgūšanā;
o radīt klientiem iespējas integrēties sabiedrības dzīvē un palielināt pašnoteikšanās iespējas;
o sniegt psihosociālo palīdzību un atbalstu klientiem un viņu tuviniekiem;
o veidot efektīvu sociālā atbalsta tīklu, sniedzot sociālos pakalpojumus personām ar intelektuālās attīstības un funkcionāliem traucējumiem;
o veicināt Salaspils novada iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs;
o sadarbībā ar SD, sniegt sociālos pakalpojumus Salaspils novada iedzīvotājiem.
• Dienas centra darbības uzdevumi ir:
o atbalstīt un sniegt palīdzību DC klientiem, pilnveidojot viņu sociālās iemaņas, meklējot risinājumus klientu sociālajām problēmām, atjaunojot klientu sociālās funkcionēšanas spējas un sekmējot viņu integrāciju sabiedrībā;
o organizēt izglītojošus, atpūtas, sporta un citus pasākumus DC klientiem un iedzīvotājiem, kuri vēlas piedalīties sabiedriskajās aktivitātēs;
o organizēt un vadīt individuālas un interešu grupu nodarbības, kvalificētu speciālistu konsultācijas, lekcijas, seminārus, nodarbības u.tml., radot iespēju DC klientiem regulāri tikties un savstarpēji komunicēt, pilnveidoties un paplašināt interešu loku;
o veicināt sadarbību ar citām iestādēm un organizācijām, rīkojot pasākumus, kas nodrošinātu DC klientu sociālo problēmu risināšanu, interešu aizsardzību u.c. DC darbības mērķu un uzdevumu īstenošanu;
• veidot sadarbību ar DC klientu ģimenēm, tuviniekiem vai likumiskajiem pārstāvjiem
Founded Salaspils novada dome, Salaspils novada sociālais dienests, ESF. Atklāts 2011. gada maijā

Similar places nearby