We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saldus Sporta skola

Saldus Sporta skola

Jelgavas iela 6, Saldus, 3801, Latvia

Get Directions

+371 63822000

Now OPEN
Work hours
MO 08:00 – 23:00 SA 08:00 – 23:00
TU 08:00 – 23:00 SU 08:00 – 23:00
WE 08:00 – 23:00
TH 08:00 – 23:00
FR 08:00 – 23:00
About Saldus Sporta skola ir pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde.
Saldus Sporta skola cover
Description Saldus Sporta skola ir dibināta 1963. gada 19. septembrī. Jaundibinātajā skolā sāka trenēties divos sporta veidos – basketbolā un vieglatlētikā. Laika gaitā sporta veidi ir mainījušies, bet basketbols un vieglatlētika bijuši tie sporta veidi, kuri pārstāvēti visos laikos.

Sporta skola ir pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kuras tiesiskais pamats ir nolikums, un savu darbību veic tiešā dibinātāja vadībā, bet sporta darba jautājumus risina saskaņojot ar Izglītības un Zinātnes ministriju.

Saldus Sporta skola akreditēta 2012. gadā uz sešiem gadiem, līdz 2018. gadam, novērtējums – augsts.

2014./2015. mācību gadā skola realizē 5 (piecas) licencētas profesionālās ievirzes izglītības mācību programmas šādos sporta veidos:

basketbolā 241 audzēkņi;
futbolā 114 audzēkņi;
grieķu – romiešu cīņā 21 audzēkņi;
svarcelšanā 16 audzēkņi;
vieglatlētikā 48 audzēkņi.

Kopā audzēkņu skaits sporta skolā – 440.

Saldus Sporta skolā strādā 17 pedagogi, no tiem 4 ar maģistra grādu. 12 treneri ar augstāko pedagoģisko izglītību, kuri saņēmuši „B” kategorijas sporta speciālista sertifikātu, 1 treneris ar citu augstāko izglītību un „C” kategorijas sporta speciālista sertifikātu, 3 treneri ar vidējo izglītību un „C” kategorijas sporta speciālista sertifikātu un viens mācās LSPA.
Awards Saldus Sporta skola akreditēta 2012. gadā uz sešiem gadiem, līdz 2018. gadam, novērtējums – augsts.
Founded 1963.gada 19.septembrī
Categories

Similar places nearby