Samorząd Studentów UKSW

Samorząd Studentów UKSW

ul. Dewajtis 5, pok. 113, ul. Wóycickiego1/3, bud. 23 pok. 004, Warsaw, 01–815, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About

Witamy serdecznie na oficjalnej stronie Samorządu Studentów UKSW na portalu Facebook! :)

Samorząd Studentów UKSW cover
Mission Do zadań Samorządu Studentów należy przede wszystkim:
* Obrona praw i interesów studenckich na szczeblu wydziałowym i uczelnianym;

* Reprezentowanie studentów w organach kolegialnych Uczelni, w tym w Senacie, oraz Radach Wydziałów;

* Dbanie o rozwój studenckiej działalności kulturalnej i naukowej, wspomaganie kół naukowych i organizacji akademickich;

* Występowanie do władz Uczelni z wnioskami i postulatami dotyczącymi studentów;

* Wspieranie ogólnowarszawskich i ogólnopolskich inicjatyw studenckich;

* Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność studencką;

* Przyznawanie stypendiów i akademików.
Description

Oficjalny profil Samorządu Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

  • ul. Dewajtis 5, pok. 113, ul. Wóycickiego1/3, bud. 23 pok. 004, Warsaw, 01–815, Poland
  • Get Directions
Similar places nearby