We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Samorząd Studentów UKSW

Samorząd Studentów UKSW

ul. Dewajtis 5, pok. 024, ul. Wóycickiego1/3, bud. 23 pok. 004, Warsaw, 01–815, Poland

Get Directions

+48225699776

Categories
Work hours Add information
About Witamy serdecznie na oficjalnej stronie Samorządu Studentów UKSW na portalu Facebook! :)
Samorząd Studentów UKSW cover
Mission Do zadań Samorządu Studentów należy przede wszystkim:
* obrona praw i interesów studenckich na szczeblu wydziałowym i uczelnianym;

* reprezentowanie studentów w organach kolegialnych Uczelni, w tym w Senacie, oraz Radach Wydziałów;

* dbanie o rozwój studenckiej działalności kulturalnej i naukowej, wspomaganie kół naukowych i organizacji akademickich;

* występowanie do władz Uczelni z wnioskami i postulatami dotyczącymi studentów;

* wspieranie ogólnowarszawskich i ogólnopolskich inicjatyw studenckich;

* dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność studencką;

* przyznawanie stypendiów i miejsc w akademikach.
Description Oficjalny profil Samorządu Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  • ul. Dewajtis 5, pok. 024, ul. Wóycickiego1/3, bud. 23 pok. 004, Warsaw, 01–815, Poland
  • Get Directions

Similar places nearby