We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Sanace PO

Sanace PO

Trojická 191/07, Prague, 128 00, Czech Republic

Get Directions

+420 774 742 668

Categories
Work hours Add information
About sanace objektů po požárech a povodních,úklid objektů,požární ochrana,bezpečnost a ochrana zdraví při práci,likvidace úniků kapalin,požární zabezpečení
Sanace PO cover
Mission Společnost zajišťuje rychlou reakci na vzniklou událost, poskytuje odbornou a profesionální pomoc a snižuje náklady a čas postiženým vzniklou událostí.
Description Mezi další činnosti společnosti patří dezinfekce, dezinsekce, deratizace, požární bezpečnost
staveb, koordinace BOZP, prodej hasičské a záchranářské techniky.
Společnost nabízí komplexní a ucelený balík služeb v oblasti životního prostředí při vzniku
jakékoliv mimořádné havárie, živlu, úniku nebo průsaku nebezpečných látek. Máme k dispozici
komplex efektivních technologií, vybavení a prostředků k okamžitému poskytování širokého
rozpětí v oblasti sanačních činností
a havarijních služeb.
Zajišťujeme NON STOP havarijní službu k okamžitému zásahu a zajištění místa události tak,
aby nevznikaly další následné škody. Působíme po území celé ČR a zajišťování likvidačních
prací je pro nás rutinní záležitostí.
Founded 19.9.2007

Similar places nearby