We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Sankt Clemens kyrka

Sankt Clemens kyrka

Laholm, Sweden

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Description Sankt Clemens kyrka, även kallad Laholms kyrka, är en kyrkobyggnad i Laholm i Göteborgs stift. Den är församlingskyrka i Laholms församling. Kyrkan är belägen i de äldre delarna av staden som går under namnet Gamleby.KyrkobyggnadenDen ursprungliga kyrkobyggnaden i Laholm uppfördes omkring tiden för stadens grundande. Från år 1225 finns det skriftliga bevis för kyrkans existens, men de äldsta bevarade delarna som finns idag är från 1400-talet. Själva tornet har anor från 1400-talet, men mycket saknas från denna period på grund av bränder och krig. Kyrkan brandhärjades 1802 och revs därefter med undantag av tornet, som ingår i den nuvarande byggnaden. Då ny kyrka uppfördes åren 1808-20 behölls det äldre tornet. Detta efter ritning av arkitekt Carl Fredrik Sundvall. De nuvarande takmålningarna av Einar Forseth tillkom 1933 i samband med en restaurering. I koret finns fyra korfönster, utförda konstnären Erik Olson, Halmstad och invigdes 1959.Kyrkan var helgad åt Sankt Clemens, handelsmännens och de sjöfarandes skyddspatron.Inventarier Predikstol från 1866. Triumfkrucifix från 1400-taletets mitt eller senare del. Korset hänger på södra långhusväggen. Kyrkklockor, en mindre gjuten 1591, en större gjuten 1699. Ett tidigare korfönster exponeras i vapenhuset liksom series pastorum