We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Sanna Khánh Hòa BVN FC

Sanna Khánh Hòa BVN FC

Sân vận động Vĩnh Hòa, đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, Vietnam

Get Directions

02583831718

Categories
Work hours Add information
About Trang thông tin chính thức của CLB Bóng đá Sanna Khánh Hòa BVN.
Sanna Khánh Hòa BVN FC cover
Description Trang thông tin chính thức của CLB Bóng đá Sanna Khánh Hòa BVN.
  • Sân vận động Vĩnh Hòa, đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, Vietnam
  • Get Directions