We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
SDH Mělník Blata

SDH Mělník Blata

Požární, Mělník - Blata, Obora, 27601, Czech Republic

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About http://www.sdhblata.cz
SDH Mělník Blata cover
Description Historie

Do konce 19. Století vznikly v Mělníku tyto dobrovolné hasičské sbory: Pąovka - 1876, Mlazice - 1891, Rousovice - 1891 a Vehlovice – 1849. V roce 1922 přibyly Blata. Nejmladąím hasičským sborem na Mělníku je chloumecký, který byl zaloľen v roce 1962. Zvláątě hasičský sbor na Mělníku je velmi dobře vybavený a vycvičený, a proto pomohl později při výcviku hasičů na Blatech. Do působnosi sboru Mělník spadalo i předměstí Blata. Nebyl zde ľádný prostředek na rychlé přivolání pomoci v případě poľáru jako byly kostelní zvony a zvoničky, prostě chudé předměstí slavného města, které muselo spoléhat na pomoc hasičských sborů z okolí. Poľár na Blatech koncem roku 1921 dal vzniknout myąlence několika občanů ustavit dobrovolný hasičský sbor i na tomto předměstí. Do 2. Července roku 1922 bylo pro hasičskou myąlenku získáno 22 členů, a z toho 10 přispívajících a současně bylo vybráno 477,- Kč. 3. Července byly vydány stanovy a zakoupeno razítko. 12. Července podal přípravný výbor na okresní politickou správu v Mělníku ľádost o povolení ustavit “Dobrovolný sbor hasičů“ na Blatech. Současně byla zaslán následující seznam jeho činných členů:

Václav TOME© čp. 120 - hrnčíř
Josef ©TRUPL čp. 129 - holič
Václav NÁPRAVNÍK čp. 263 – tesař
Frantiąek KRÝZA čp. 14 - pekař
Frantiąek ČECHLOVSKÝ čp. 11 - ľelezničář
Josef ©ESTÁK čp. 71 - rolník
Jan ©AFRATA čp. 9 - rolník
Jan ©ULC čp. neznámé - ľelezničář
Václav HODAČ čp. 20 - klempíř
Antonín ®E®ULKA čp. neznámé - rolník
Václav ©«ASTNÝ čp. neznámé - pekař
Jaroslav KASNER čp. 60 – skladník


Dne 25. Července 1922 byl sbor slavnostně ustanoven a do jeho vedení byli jmenováni:

Starosta sboru - Václav TOME©
Velitel - Václav HODAČ
Jednatel - Josef ©TRUPL
Místonáčelník - Jaroslav KASNER
Pokladník - Frantiąek KRÝZA
Zbrojmistr - Josef ČAPEK


Dne 22. Října se konala 1. valná hromada za účasti 34 členů, která znovu schválila výbor v tomtéľ sloľení a zvolila dva revizory účtů – F. Čechlovského a J. Kasnera. Ke dni ustanovení jiľ vlas
Founded 1922
  • Požární, Mělník - Blata, Obora, 27601, Czech Republic
  • Get Directions

Similar places nearby