We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
SDP Sisak

SDP Sisak

Stjepana i Antuna Radića 20, Sisak, 44000, Croatia

Get Directions

Add phone number

Work hours Add information
About Gradska organizacija SDP-a Sisak
SDP Sisak cover
Description Općinska ili gradska organizacija je temeljni oblik povezivanja i organiziranja članova i članica SDP-a na području pojedinog grada ili općine. Gradski odbor upravlja organizacijom između konvencija, a sastoji se od predsjednika, zamjenika predsjednika, tajnika i članova Gradskog odbora. Nadzorni odbor brine se o poštivanju Statuta stranke tijekom rada gradske organizacije.

Predsjednica:
Kristina Ikić-Baniček

Zamjenici predsjednika/ce:
Marko Krička
Igor Čičak

Tajnik:
Goran Grgurač

Predsjedništvo:
Ivan Jurić
Ivan Milković
Ivan Radanović
Borislav Stojčević

Članovi Gradskog odbora:
Edita Bjelanović
Ljiljana Jurić
Dragan Krupljanin
Ankica Nedić
Bojan Popović
Radomir Predojević
Stanislav Radičanin
Dražen Tušar
Ive Vuković
Miroslav Vuksanović

Nadzorni odbor:
Siniša Babić
Aleksandar Bodiš
Dobrila Omerčević
Founded 1991.