We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
SDU Kolding

SDU Kolding

Universitetsparken 1, Kolding, 6000, Denmark

Get Directions

6550 1101

Categories
Work hours Add information
About Campus Kolding er SDU's nyeste campus.
SDU Kolding cover
Description Syddansk Universitet i Kolding er kendetegnet ved et tæt samarbejde på tværs af de faglige miljøer, ved innovative tiltag inden for designorienteret forskning og uddannelse og ved stærke samarbejder med erhvervslivet og offentlige institutioner i lokalområdet.

Fokusområder: Entreprenørskab, Design, Relationsledelse og Kommunikation

Det stærkt anvendelsesorienterede er i centrum i forskning og uddannelse inden for det erhvervsøkonomiske område. Et fokusområde er Entreprenørskab, hvor Campus i Kolding huser iværksætterakademiet IDEA og udbyder uddannelsen HA i entreprenørskab og innovation. Hertil kommer forskning i styring og ledelse specielt i forhold til små og mellemstore virksomheder.

Designområdet har mange facetter – fra studier af designkultur til designledelse, fra by- og boligstudier over servicedesign til webdesign og IT produkt design. Aktiviteterne går ofte på tværs af faglighederne, og i det nye center, SDU Design, dyrkes det interdisciplinære, ligesom Designskolen Kolding og andre lokale aktører er involveret. Centralt for designuddannelserne er såvel teoretiske som anvendelsesorienterede tilgange, der åbner sig mod jobs i erhvervslivet – med både national og international synsvinkel.

Relationsledelse er et andet af de erhvervsøkonomiske områder, med fokus på ledelse på tværs af virksomheder og i netværk. Dette afspejles i både forskning og uddannelser i business marketing, supply chain, international økonomi og regnskab og innovation. Cand.merc. i international virksomhedsudvikling, styring og ledelse, Strategic Entrepreneurship, business controlling og cand.merc.aud illustrerer den brede vifte af business uddannelser, som kan læses her.

Med en vifte af uddannelser inden for Kommunikation, der gør brug af den seneste teknologi og viden om sprog, kommunikation, mennesker og IT, står Campus Kolding med en stærk profil både nationalt og internationalt. Virksomhedskommunikation, informationsvidenskab, webkommunikation, interkulturel kommunikation, tu

Similar places nearby