We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Selçuklu, 42100, Cyprus

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Resmi Sayfasıdır.
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi cover
Mission Fakültemizin misyonu ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan seçkin bir araştırma ve eğitim kurumu haline gelmektir. Bu misyon doğrultusunda Fakültemizin temel amacı uluslararası bilim dünyası tarafından kabul görecek kuramsal ve uygulamalı araştırmalar gerçekleştirmek geleceğin akademisyenlerinin yetişmesine elverişli bilimsel bir ortam sunmak bölge ve ülke kalkınmasına katkı sağlayacak üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirmek küresel rekabet ortamında kamu ve özel sektörün gereksinimlerine uygun nitelikleri taşıyan, bilgiye kolay ulaşabilen, üretebilen ve paylaşabilen stratejik karar alma becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.
Description Add information
  • Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Selçuklu, 42100, Cyprus
  • Get Directions

Similar places nearby