We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Senioralny Rembertów

Senioralny Rembertów

Al. gen. A.Chruściela "Montera" 28, Warsaw, 04-401, Poland

Get Directions

+48 502456997

Categories
Work hours Add information
About Senioralny Rembertów to strona Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Celem Rady jest reprezentowanie potrzeb środowiska seniorów w Rembertowie.
Senioralny Rembertów cover
Description Rada Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy została utworzona na podstawie uchwały nr 28/IX/2015 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 20 maja 2015 roku.

Celem Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy

Do zadań Rady należy w szczególności:
1) pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy;
2) współpraca z Warszawską Radą Seniorów;
3) monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy;
4) współtworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych;
5) przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów
Founded 09/30/2015
  • Al. gen. A.Chruściela "Montera" 28, Warsaw, 04-401, Poland
  • Get Directions

Similar places nearby