We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
SENS

SENS

Svetozara Markovica 42a, Belgrade, 11000, Serbia

Get Directions

00 381 11 2659 700

Categories
Work hours Add information
About SENS je Mreža socijalne ekonomije Srbije – jedina nacionalna mreža koja okuplja socijalna preduzeća.
SENS cover
Mission SENS je posvećen razvoju snažne i održive socijalne ekonomije u Srbiji.
Mreža nastoji da članicama obezbedi edukaciju, stručne savete i promociju u svim fazama pokretanja i vođenja biznisa. Udruživanjem i deljenjem znanja i iskustava socijalna preduzeća postaju jača, vidljivija i uticajnija.
Description SENS mreža je osnovana 2011. godine od strane Grupe 484 uz podršku italijanske UniCredit fondacije, koja ima dugu tradiciju finansiranja i pomaganja sektora socijalnog preduzetništva širom Jugoistočne Evrope.
SENS danas okuplja 30 članica iz cele Srbije, u koje se ubrajaju udruženja građana, preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom, društva sa ograničenom odgovornošću i zadruge.

SENS nastoji da članicama obezbedi edukaciju, stručne savete i promociju u svim fazama pokretanja i vođenja biznisa. Stoga svojim članicama pruža najrelevantnije informacije iz polja socijalnog preduzetništva i nudi im obrazovne materijale i edukaciju u oblasti poslovanja. SENS lobira za socijalno preduzetništvo kod aktera iz javnog i privatnog sektora, pruža savete i pomoć pri obezbeđivanju novih izvora finansiranja u Srbiji i organizuje sastanke, konferencije i predavanja. Pored toga, SENS promoviše socijalna preduzeća kod potencijalnih kupaca njihovih proizvoda, kao i korisnika njihovih usluga.

SENS mrežu administriraju Inicijativa za razvoj i saradnju IDC i Smart kolektiv.
Founded Februara 2011, od strane Groupe 484

Similar places nearby