SENS

SENS

Svetozara Markovica 42a, Belgrade, 11000, Serbia

Get Directions

00 381 11 2659 700

Categories
Work hours Add information
About

SENS je Mreža socijalne ekonomije Srbije – jedina nacionalna mreža koja okuplja socijalna preduzeća.

SENS cover
Mission SENS je posvećen razvoju snažne i održive socijalne ekonomije u Srbiji.
Mreža nastoji da članicama obezbedi edukaciju, stručne savete i promociju u svim fazama pokretanja i vođenja biznisa. Udruživanjem i deljenjem znanja i iskustava socijalna preduzeća postaju jača, vidljivija i uticajnija.
Description

SENS mreža je osnovana 2011. godine od strane Grupe 484 uz podršku italijanske UniCredit fondacije, koja ima dugu tradiciju finansiranja i pomaganja sektora socijalnog preduzetništva širom Jugoistočne Evrope.
SENS danas okuplja 30 članica iz cele Srbije, u koje se ubrajaju udruženja građana, preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom, društva sa ograničenom odgovornošću i zadruge.

SENS nastoji da članicama obezbedi edukaciju, stručne savete i promociju u svim fazama pokretanja i vođenja biznisa. Stoga svojim članicama pruža najrelevantnije informacije iz polja socijalnog preduzetništva i nudi im obrazovne materijale i edukaciju u oblasti poslovanja. SENS lobira za socijalno preduzetništvo kod aktera iz javnog i privatnog sektora, pruža savete i pomoć pri obezbeđivanju novih izvora finansiranja u Srbiji i organizuje sastanke, konferencije i predavanja. Pored toga, SENS promoviše socijalna preduzeća kod potencijalnih kupaca njihovih proizvoda, kao i korisnika njihovih usluga.

SENS mrežu administriraju Inicijativa za razvoj i saradnju IDC i Smart kolektiv.

Founded Februara 2011, od strane Groupe 484
Similar places nearby