We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Servici Drogodependencies Carcaixent

Servici Drogodependencies Carcaixent

Mayor, 9, CARCAIXENT, 46740, Spain

Get Directions

962457608

Add link to website

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 09:00 – 15:00 SA closed
TU 09:00 – 15:00 SU closed
WE 09:00 – 15:00
TH 09:00 – 15:00
FR 09:00 – 15:00
About La Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives és un recurs municipal de l'Ajuntament de Carcaixent. Subvencionat per la Conselleria de Sanitat
Servici Drogodependencies Carcaixent cover
Mission - Promoure els plans de prevenció en l'àmbit municipal.
- Donar informació a la població en general sobre les substàncies i conductes que poden generar dependència, dels seus efectes i de les conseqüències derivades de l'ús i/o abús d'estes.
- Educar per a la salut, promovent hàbits de vida saludables i una cultura de salut que incloga el rebuig del consum de drogues.
- Reduir i/o dificultar l'inici de l'ús i/o abús de drogues.
- Canviar les actituds i els comportaments de la població en general respecte a les drogodependències, generant una consciència social solidària i participativa.
- Intervindre sobre els factors de risc individuals, familiars i socials associats al consum de drogues o a conductes addictives.
- Controlar i limitar la presència, promoció i venda de drogues en l'entorn social.
- Introduir als centres educatius programes de Prevenció de les Drogodependències, a fi d'incrementar la capacitat per a la presa de decisions adequades, aclarir valors i fomentar actituds per a enfrontar-se exitosament a l'oferta de drogues.
- Impulsar serveis socioculturals, activitats d'oci i temps lliure, etc.
- Formar les persones joves perquè tinguen estils de vida positius, saludables i autònoms.
- Incentivar l'actitud crítica sobre les situacions d'oferta de consum de drogues.
- Promoure el sentiment de corresponsabilitat entre tots els membres de la comunitat respecte al tractament de les drogodependències.
- Assessorar i derivar cap als servicis especialitzats a les persones que ja han iniciat un consum de drogues.
- Afavorir el desenrotllament de programes que faciliten la inserció sociolaboral del drogodependent en procés de deshabituació.
- Atenció a famílies o persones que es troben en situacions d'addicció o risc i que necessiten informació, orientació o assessorament.
- Elaborar i oferir documentació, assessorament i material a totes les persones interessades en este tema.
- Rebre iniciatives i propostes de totes les persones que vulguen participar de forma
Description QUÈ ÉS LA UPCCA?

La UPCCA és un servici municipal especialitzat que desenrotlla actuacions tendents a reduir o evitar l'ús i/o abús de drogues, així com a promoure hàbits de vida saludables i una cultura de salut que incloga el rebuig del consum de drogues.
QUINA ÉS LA SEUA FINALITAT?
La seua finalitat és reduir els factors de risc i fomentar actituds i comportaments responsables davant dels consums de drogues en col·lectius i grups vulnerables.
QUINS SÓN ELS SEUS ÀMBITS D'ACTUACIÓ?
ESCOLA:
FAMÍLIA:
COMUNITAT:
OCI I TEMPS LLIURE:
ATENCIÓ I ASSESSORAMENT:
INVESTIGACIÓ:
Products - Programes de prevenció a l'escola.
- Formació de pares i mares.
- Dinamització i sensibilització de la comunitat.
- Servici d'Informació i Assessorament sobre drogues i altres Conductes Addictives (C.A.).
- Observatori Municipal sobre Drogues i altres C.A.

Similar places nearby