We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Sevenpacker Store

Sevenpacker Store

51 Lê Nguyên Đạt, Long Bình, TP. Biên Hòa, Biên Hòa, Vietnam

Get Directions

01228916842

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Sevenpacker Store - Bảo hộ xe máy Biên Hòa
● Số 51 Lê Nguyên Đạt, Long Bình, TP. Biên Hòa
● Phone: 0122 891 6842
● Đường đi:
Sevenpacker Store cover
Description Là trang cung cấp phụ kiện, bảo hộ cho dân phượt ở Biên Hòa. Trong tương lai sẽ mở rộng với dịch vụ homestay cho lữ khách, kiêm xe ôm trên địa bàn Biên Hòa, gọi đâu có đó.
Products Giày, giáp bảo hộ, nón bảo hiểm, bao tay, mắt kiếng và khăn bịt mặt
  • 51 Lê Nguyên Đạt, Long Bình, TP. Biên Hòa, Biên Hòa, Vietnam
  • Get Directions

Similar places nearby