We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
SG Futurum

SG Futurum

Na dolinách 27, Trencin, 91105, Slovakia

Get Directions

0918325444

Categories
Work hours Add information
About Cieľom je združovať nielen študentov ale všetkých čo majú s gymnáziom niečo spoločné :)
Mission Je vzdelávanie študentov na vysokej úrovni a tým umožniť ich lahší prechod na univerzity resp. vysoké školy.
Description Prečo SG Futurum?
- študentom vytvárame stimulujúce prostredie a podmienky
- študentov vedieme k samostatnému a slobodnému mysleniu s cieľom vychovať plnohodnotného človeka, pripraveného do reálneho života
- v našej škole žiak v dave nezanikne, dáme vyniknúť jeho osobnosti, podporujeme jeho talent
- aktívne sa zúčastňujeme národných aj medzinárodných projektov, súťaží a organizujeme vlastné podujatia
- študenti sú od začiatku vedení k systému vysokoškolského štúdia, snažíme sa -rozvíjať ich hlad po poznaní a potrebu celoživotne sa vzdelávať
- ponúkame možnosť študovať 5 cudzích jazykov a to anglický, nemecký, ruský, španielsky a francúzsky
- máme prepracovaný systém výchovného vzdelávania, spolupracujeme s odborníkmi v tejto oblasti v rámci podpory zdravej klímy školy a prevencie patologického správania, taktiež poskytujeme poradenstvo a pomoc
- škola má rodinnú atmosféru, triedy sú naplnené do počtu 12 - 15 žiakov, kladieme dôraz na medziľudské vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, ale taktiež medzi školou a rodinou, implementujeme koncept otvorených dverí pre rodičov, aj ostatných
- záujemcov o štúdium na SGF ponúkame možnosť získania štipendia, aby sme tak sprístupnili kvalitné vzdelanie všetkým rovnako

Similar places nearby