We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Sjømat Norge

Sjømat Norge

Middelthunsgate 27, Majorstuen, Oslo, 0303, Norway

Get Directions

+47 99 11 00 00

Categories
Work hours Add information
About Sjømat Norge er en interesseorganisasjon for sjømatbedriftene i Norge. Tilsluttet NHO.
Sjømat Norge cover
Mission Sjømat Norge arbeider for å bedre rammevilkårene for norske sjømatbedrifter.
Description Sjømat Norge er en næringspolitisk arbeidsgiverorganisasjon for bedrifter innen fiskeindustrien, havbrukssektoren, fôrindustrien og marin ingrediensindustri.

Medlemmene består av omlag 500 bedrifter med 9.000 ansatte. Medlemsselskapene spenner fra små lokaleide familiebedrifter til store multinasjonale selskap. Disse har det til felles at de jobber i sjømatområdet og er avhengig av stabile rammebetingelser.

Tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Similar places nearby