We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Samodzielna Jednostka Strzelecka 3006 Nowa Sól

Samodzielna Jednostka Strzelecka 3006 Nowa Sól

Gimnazjalna 9, Nowa Sól, 67-100, Poland

Get Directions

696226266

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:00 – 22:00 SA 08:00 – 22:00
TU 08:00 – 22:00 SU 08:00 – 22:00
WE 08:00 – 22:00
TH 08:00 – 22:00
FR 08:00 – 22:00
About Samodzielna Jednostka Strzelecka 3006 Nowa Sól - www.sjs3006.pl
''Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny''
Mission Działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania.

Wychowanie obywatelskie członków, oparte na ideologii państwowotwórczej i dyscyplinie społecznej wg wskazań Założyciela i Pierwszego Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego Józefa Piłsudskiego, ujętych w Prawie i Przyrzeczeniu Strzeleckim.

Przygotowywanie młodzieży do służby wojskowej i obrony cywilnej.

Wychowywanie członków stowarzyszenia w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej.

Uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole.
Description SJS3006 Nowa Sól, jest patriotycznym stowarzyszeniem młodzieży polskiej - kontynuatorem istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego.
Founded 1999
Products SJS3006 Nowa Sól cele te realizuje prowadząc następujące formy działalności:

•systematyczne szkolenia w zakresie wychowania patriotyczno-obronnego;
•comiesięczne szkolenie wojskowe prowadzone w jednostkach strzeleckich z wykorzystaniem obiektów własnych, bazy jednostek wojskowych, szkół, klubów osiedlowych itp.
•centralne obozy szkoleniowo-wypoczynkowe organizowane w oparciu o obiekty jednostek wojskowych, poligonów, Aeroklubów – o charakterze szkolenia wojskowego i instruktorsko-metodycznym dla młodzieży i instruktorów;
•centralne obozy spadochronowe;
•letnie i zimowe obozy szkoleniowo-wychowawcze organizowane przez jednostki strzeleckie;
•szkoły przetrwania (survival) oraz nauka walki wręcz i działań antyterrorystycznych;
•zajęcia teoretyczne i gry terenowe;
•udział w uroczystościach patriotycznych oraz obchodach rocznicowych o charakterze państwowym i wojskowym;
•marsze pamięci i rajdy poświęcone najważniejszym wydarzeniom z historii Polski;
•spotkania z kombatantami i weteranami oraz wykłady z dziejów oręża polskiego.
Jednym z najważniejszych zadań Związku jest kreowanie jego oblicza ideowego jako społeczności ludzi służących dobru wspólnemu – Państwu Polskiemu pojmowanemu zgodnie z myślą Komendanta Piłsudskiego, jako dobrowolne zrzeszenie wolnych i równych wobec praw i obowiązków obywateli, mogących porządkować swoje życie społeczne dla zapewnienia osobistego prawidłowego rozwoju w warunkach ładu i gotowości do obrony zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa Państwa.

Członkami SJS3006 Nowa Sól mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia.

Similar places nearby