We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
SKN BRAIN club

SKN BRAIN club

Aleja Niepodległości 162, Warsaw, 02-554, Poland

Get Directions

Add phone number

Work hours Add information
About Studenckie Koło Naukowe BRAIN CLUB
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
SKN BRAIN club cover
Description Większość organizacji działających na SGH koncentruje się na rozwoju umiejętności miękkich poprzez organizację projektów mających zazwyczaj charakter konferencji tematycznych bądź spotkań z ekspertami. Dostrzegamy potrzebę kształtowania tych zdolności, jednak uważamy, że studenci naszej uczelni nie mają możliwości dostatecznego ozwijania uzdolnień analitycznych, które mają aktualnie kluczowe znaczenie zarówno dla osiągania postępów w nauce jak i karierze zawodowej.

Celem działalności naszego koła naukowego będzie uzupełnienie tego deficytu poprzez organizację działań mających na celu aktywizację myślenia abstrakcyjnego, sprawności rachunkowej, jak również szybkiej i fektywnej analizy informacji. Na podstawie analizy procesów rekrutacyjnych na praktyki i staże w korporacjach, których integralną częścią jest zazwyczaj zestaw wystandaryzowanych testów analitycznych, można wysnuć wniosek, że trening rozwiązywania typowych zadań pojawiających się na tego typu sprawdzianach znacznie ułatwia otrzymanie wymarzonej posady.

Zamierzamy prowadzić warsztaty z zakresu technik rozwiązywania różnorodnych testów logicznych, numerycznych, ale też wzbogacić umiejętności radzenia sobie zarówno z odpowiedziami na podchwytliwe pytania rekrutacyjne jak i te bardziej schematyczne, wykorzystujące popularne narzędzia takie jak Microsoft Excel.
Categories

Similar places nearby