We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
SKN Ubezpieczeń i Zarządzania Ryzykiem

SKN Ubezpieczeń i Zarządzania Ryzykiem

Warsaw, Poland

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
SKN Ubezpieczeń i Zarządzania Ryzykiem cover
Description SKN Ubezpieczeń i Zarządzania Ryzykiem działa przy Katedrze Ubezpieczenia Społecznego, która wchodzi w skład Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Naszym celem jest:
- upowszechnianie wiedzy z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem
- zdobywanie i poszerzanie wiedzy z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem
- prowadzenie badań naukowych
- integrowanie studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którzy przystąpili do SKN
- nawiązywanie i poszerzanie współpracy krajowej i międzynarodowej zwłaszcza między kołami naukowymi o zbliżonym profilu działania, uczelniami i instytucjami oraz organizacjami związanymi z ubezpieczeniami i zarządzaniem ryzykiem

Cele realizujemy przez:
- organizowanie i współorganizowanie konferencji naukowych, wykładów, seminariów, warsztatów oraz innych spotkań o charakterze merytorycznym z zakresu celów SKN
- prowadzenie własnych badań naukowych oraz współpracę z innymi kołami naukowymi w celu przeprowadzania badań naukowych
- współpracę z instytucjami związanymi z ubezpieczeniami i zarządzaniem ryzykiem
- inne działania pokrywające się z celami SKN

Similar places nearby