We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Skolkyrkan Eskilstuna

Skolkyrkan Eskilstuna

Skolpastor BG i Elimkyrkan, Nygatan 25, Eskilstuna, 632 20, Sweden

Get Directions

076-024 57 39

Categories
Work hours Add information
About Skolkyrkan i Eskilstuna, en livaktig förening av många kyrkor som erbjuder stadens skolor besök, information och samtal i aktuella livsfrågor.
Skolkyrkan Eskilstuna cover
Description Skolkyrkan i Eskilstuna är en förening som vill utgöra en bro mellan kyrka och skola. Åtta
kyrkor i Eskilstuna är medlemmar i föreningen som leds av en styrelse med representanter från de olika kyrkorna.
Skolkyrkan har flera anställda vars funktion är att på olika sätt utgöra en resurs åt skolor.
Annika Nilsson, Pingstkyrkan i Eskilstuna, erbjuder tillsammans med ett team församlingspedagoger från Eskilstuna församling "Bibeläventyret" till Eskilstunas 4:e och 5:e klasser.
Sara Wiklöf, Pingstkyrkan i Ärla, fungerar som elevcoach och ingår i arbetsgrupper på högstadieskolor.
Bengt-Göran (BG) Backman, Elimkyrkan i Eskilstuna, finns som skolpastor på gymnasieskolor och KomVux, och erbjuder där samtal, besök på lektioner, kristna skolgrupper m.m.
Eskilstuna församling, som också ingår i Skolkyrkans arbete, erbjuder liknande besök, samtal och kyrkvandring, och där finns som präst Magnus Ludvigsson, tillsammans med en diakon.
Dessutom en rad resurspersoner som inom sina specialområden kan vara skolan till i livsfrågor och kriser, i samtal om värderingar, droger och livsstilsval.
Skolkyrkans arbete bygger alltså på samarbete mellan skolor (kuratorer, lärare, kristna
skolgrupper, enskilda elever m.fl.) och skolkyrkan med dess anställda.
  • Skolpastor BG i Elimkyrkan, Nygatan 25, Eskilstuna, 632 20, Sweden
  • Get Directions

Similar places nearby