We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Skydda antibiotikan

Skydda antibiotikan

Solna, Sweden

Get Directions

010-205 21 00

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 09:00 – 17:00 SA closed
TU 09:00 – 17:00 SU closed
WE 09:00 – 17:00
TH 09:00 – 17:00
FR 09:00 – 17:00
About Kunskap är makt. 2015 lanserades därför kampanjen Skydda antibiotikan med ett tydligt syfte: att sprida kunskap om antibiotikaresistens till allmänheten. 25 myndigheter och andra samhällsaktörer i Sverige står bakom www.skyddaantibiotikan.se.
Skydda antibiotikan cover
Description Antibiotika är något av det mest värdefulla vi har. Idag ökar antibiotikaresistensen i hela världen på grund av att vi använder för mycket antibiotika. För att bromsa utvecklingen måste vi alla hjälpas åt och bidra. För att underlätta samarbetet i Sverige finns sedan 2012 en nationell samverkansfunktion för arbetet mot antibiotikaresistens.

Samverkansfunktionen leds av Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket och består av 25 myndigheter och organisationer inom sektorerna hälso- och sjukvård och folkhälsa, djur och livsmedel samt miljö och forskning. Samverkansfunktionen har en gemensam handlingsplan och kommunikationsstrategi och 2015 lanserades kampanjen Skydda antibiotikan med allmänheten som viktigaste målgrupp.

Vi står bakom Skydda antibiotikan:
Arbetsmiljöverket
eHälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Formas
Forte
Havs- och vattenmyndigheten
Inspektionen för vård och omsorg
Jordbruksverket
Kemikalieinspektionen
Kommerskollegium
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Länsstyrelserna
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Programråd Strama
ReAct
Smittskyddsläkarföreningen
Socialstyrelsen
Statens veterinärmedicinska anstalt
Sida
Sveriges Kommuner och Landsting
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Vetenskapsrådet
VINNOVA

Facebookpolicy
Tänk på att din kommunikation med oss kan bli allmän handling och därmed till exempel lämnas ut på begäran av andra. Inlägg inom någon av följande kategorier tas bort:
• känslig information, till exempel personuppgifter eller uppgifter som rör ett enskilt ärende
• inlägg som kan utgöra brott, exempelvis förtal eller hets mot folkgrupp
• inlägg som på annat sätt uppfattas som exempelvis stötande eller rasistiska
• upprepade inlägg i syfte att störa övrigas kommentarer eller diskussioner
• inlägg med kommersiella budskap

Vi förbehåller oss rätten att blockera användare som inte respekterar dessa regler. Begäran om utlämnande av allmänna handlingar liksom frågor som rör personliga angelägenheter hänvisas ti

Similar places nearby