We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Slagelse Brand og Redning

Slagelse Brand og Redning

Slagelse landevej 3, Korsør, 4220, Denmark

Get Directions

+4558579724

Categories
Work hours Add information
About Slagelse Brand og Redning er et kommunalt beredskab, med brandstationer i Slagelse, Korsør og Skælskør samt to Ø-beredskaber på Omø og Agersø. Vores Udrykningsområde er på 567km2 med ca. 79.000 borgere
Slagelse Brand og Redning cover
Description Denne profl har til formål at give information om:
-Sikkerhed og forebyggelse af brand.
-Et indblik i nogle af de opgaver Brandvæsnet udøver
-Kampagner og hvervning af brandfolk.
-Arrangementer i tilknytning til Slagelse Brand og Redning.

Slagelse Brand & Redning foretager ikke sagsbehandling på Facebook. Hvis du har en formel henvendelse som f.eks. en ansøgning, en klage eller en besked vedr. sagsbehandling, skal du kontakte os direkte på beredskab@slagelse.dk eller tlf: 58 57 97 24

Udover det operativeberedskab beskæftiger vi os med brandsikkerhed og forebyggelse samt vores kursusvirksomhed, Rednings og Sikkerheds Centeret RESC, hvor der afholdes kurser såsom:
Branduddannelser, offshoreuddannelser, naturgaskurser, søfartsuddannelser, højdearbejde/redning, vindmølle kurser mm. læs mere på www.resc.dk

Similar places nearby