We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Slawstav

Slawstav

Štiavnická 18, Nitra, 94901, Slovakia

Get Directions

0908815773

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Naša firma vznikla v roku 2008 najskôr ako združenie remeselníkov a nadšencov tradičných remesiel a architektúry.
Slawstav cover
Description Sme firma s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti tradičného staviteľstva.

Zameriavame sa hlavne na stavbu domov vychádzajúcich z tradičných konštrukcií, ako napr. zrubová, hrazdená, stĺpiková, sendvičová. Hlavnú inšpiráciu čerpáme zo stredoeurópskych a severských konštrukčných systémov.

Hlavný dôraz kladieme na remeselné prevedie, ktoré vychádza z tradičných postupov a architektúry jednotlivých typov domov.

Pri navrhovaní a realizácii stavieb sa snažíme navrhnúť a zrealizovať stavbu tak, aby vyhovovala v čo najväčšej miere modernému štandardu bývania a normám a zároveň, aby sa zachoval zmysluplný architektonický ráz danej stavby.

Opierame sa o základy tradičného staviteľstva, čo je pre nás veľmi dôležité, pretože sa zachovávajú pôvodné staviteľské techniky a postupy, čím sa prispieva sa k uchovávaniu hodnôt tradičnej architektúry a k odovzdávaniu odkazu pre mladšie generácie staviteľov.

Veľký dôraz kladieme na súlad všetkých technických postupov pri realizácií, tak aby sa dosiahol čo najlepší výsledok v estetickom, remeslenom a technickom vyhotovení.

Podľa požiadavky zákazníkov stavby realizujeme s využitím mesačného dreva - drevo vyťažené v zimnom období podľa mesačných rytmov prírody v novoluní.

Similar places nearby