We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
SM SPEROMAX ALBA

SM SPEROMAX ALBA

Str. Gladiolelor nr 3 A, Alba Iulia, Romania

Get Directions

0358103535

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 08:00 – 16:00 SA closed
TU 08:00 – 16:00 SU closed
WE 08:00 – 16:00
TH 08:00 – 16:00
FR 08:00 – 16:00
About OBIECTIVE:
prevenirea discriminării şi egalizarea şanselor bolnavilor cu SM
egalitatea de tratament la bolnavii cu SM
responsabilizarea comunităţii asupra atitudinii faţă de bolnavii cu SM
protecţia împotriva neglijării bolnavilor SM
conştientizarea/informarea opiniei publice - autorităţilor publice, furnizorii de servicii sociale, reprezentanţii societăţii civile despre evoluţia cazuisticii în SM şi necesarul implicării în activităţii de protecţie în domeniul SM
difuzarea de informaţii în mediile medicale, ca şi spre instituţiile publice şi autorităţi locale, cu privire la problemele şi dificultăţile cu care se confruntă bolnavii de S.M., şi necesităţile acestora
informarea membrilor Asociaţiei cu privire la avantajele şi facilităţile legale de care pot beneficia, pe plan social şi / sau profesional
reprezentarea membrilor în raport cu autorităţile pentru a înlesni accesul la facilităţile prevăzute de lege, precum şi iniţierea unor demersuri pentru îmbunătăţirea legislaţiei privind protecţia socială şi asistenţa medicală
organizarea de activităţi informativ-educative, culturale, de divertisment etc. cu, şi în beneficiul bolnavilor de S.M.
SM SPEROMAX ALBA cover
Mission Creşterea calităţii vieţii în rândul persoanelor afectate de Scleroză Multiplă.
Description Asociaţia este afiliată la Societatea de Scleroză Multiplă din România
afliliată la VOLUM - Federaţia Organizaţiilor care Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în România
Founded 1 Octombrie 2007

Similar places nearby