We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Socijaldemokratska unija - SDU

Socijaldemokratska unija - SDU

Kursulina 20/4, Belgrade, 11000, Serbia

Get Directions

+381 11 2439652

Work hours Add information
About Socijaldemokratska unija je politička partija posvećena idejama socijaldemokratije i vrednostima jednakosti, solidarnosti i slobode
Socijaldemokratska unija - SDU cover
Mission Socijaldemokratska unija je politička stranka čiji su ciljevi socijalna pravda, društvena i politička jednakost, tolerancija, multikulturalizam, saradnja i mir među državama, jednakost među polovima, te lične slobode i prava. SDU želi da stvara društvo gde ljudi neće biti ugnjetavani ili siromašni, i gde će aktivno učestvovati u stvaranju bolje budućnosti za sve nas.

* * *
Socialdemocratic Union is a political party whose goals are social justice, social and political equality, tolerance and multiculturalism, international peace and cooperation, gender equality and individual liberties and freedoms. SDU want to create a society where all people are free from oppression and poverty, actively creating better future for all.
Description Socijaldemokratska unija je stranka koja je zasnovana na tekovinama Srpske socijaldemokratske stranke Dimitrija Tucovića i jugoslovenskog Narodnooslobodilačkog pokreta. Samim tim, antifašizam i borba protiv nacionalizma naša su trajna orijentacija. Kao stranka demokratskog socijalizma, Srbiju vidimo kao državu kojom vladaju principi slobode, solidarnosti, ravnopravnosti, politike mira i tolerancije, u kojoj su radnici i radnice oslobođeni eksploatacije i svaki građanin i građanka u stanju je da podmiri osnovne životne potrebe, u koje spadaju adekvatan smeštaj, hrana i odeća, zdravstvena zaštita i obrazovanje. Smatramo da je koncept države blagostanja moguće sprovesti i u zemljama koje ne spadaju u red ekonomski najrazvijenijih, što je u nekoj meri i postignuto u vreme SFRJ.

Borba za bolje društvo i kvalitet života je trajni proces. Pravedni ekonomski sistem, zaštita i konstantno širenje korpusa ljudskih prava i egzistencijalna sigurnost svakog člana i članice zajednice osnovni su ciljevi delovanja Socijaldemokratske unije.