We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Socjologia Pracy i Organizacji na Karowej

Socjologia Pracy i Organizacji na Karowej

Karowa 18 sala 306, Warsaw, 00-927, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Strona Zakładu Socjologii Pracy i Organizacji
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

ul Karowa 18, 00-927 Warszawa. pokój 306
Socjologia Pracy i Organizacji na Karowej cover
Description Zakład Socjologii Pracy i Organizacji, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Zajmujemy się przemianami świata pracy. Od wielu lat przyglądamy się temu co dzieje się z rynkiem pracy, związkami zawodowymi, różnorodnymi organizacjami w sektorze publiczny i prywatnym. Badamy historię prywatyzacji, przemiany usług publicznych i krytycznie przyglądamy się zarządzaniu zasobami ludzkimi. Studiujemy zależności między płcią a pracą, badamy zarówno prekariat jak i elity biznesu, wzorce karier i oczekiwania młodego pokolenia względem pracy, a także zjawisko migracji za pracą.
Interesuje nas zmieniające się znaczenie pracy w życiu społecznym.

Kierownik

Prof. dr hab. Wiesława Kozek

Pracownice i pracownicy

dr hab. Izabela Wagner-Saffray, adiunktka
dr Julia Kubisa, adiunktka
dr Piotr Ostrowski, adiunkt
dr Justyna Salamońska, adiunktka
dr Joanna Wawrzyniak, adiunktka
dr Karolina Sztandar–Sztanderska, adiunktka

Doktoranci i doktorantki

mgr Michał Dobrołowicz
mgr Magdalena Fac
mgr Mariusz Finkielsztein
mgr Joanna Jurkiewicz
mgr Wojciech Kacperski
mgr Beata Kowalczyk
mgr Kamil Lipiński
mgr Karolina Mikołajewska
mgr Elżbieta Oknińska
mgr Dominika Orzelska (Mizera)
mgr Justyna Zielińska
mgr Alicja Palęcka
mgr Katarzyna Rakowska

Współpracownice

dr Agnieszka Maciuk-Grochowska (ZZL)
dr Barbara Godlewska –Bujok (prawo pracy)


Rys historyczny:
Zakład istnieje od roku 1968. Przez wiele lat firmował go profesor Władysław Markiewicz, praktycznie jako p.o. kierował nim przez wiele lat Witold Morawski, który został jego kierownikiem dopiero w roku 1980.
Zakład ewaluował z dużego zakładu kierowanego przez prof. Stefana Nowakowskiego, w którym Maria Hirszowicz, we współpracy z Witoldem Morawskim prowadzili badania nad samorządem przedsiębiorstw państwowych, publikując wyniki tych badań w książce: „Z badań nad społecznym uczestnictwem w organizacji przemysłowej”, M. Hirszowicz, W. Morawski. Ich współpraca dała początek Zakładowi.

W latach 70. w Zakładzie pracował profesor Kazim

Similar places nearby