We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
SODİD

SODİD

Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sok. No:15, Kat:2, Istanbul, Turkey

Get Directions

+902163364946

Categories
Work hours Add information
About SOSYAL DAYANIŞMA VE İLETİŞİM DERNEĞİ
SODİD cover
Mission SODİD’in her dernekte olması gereken yönetim kurulu, denetleme kurulu gibi organlarının yanı sıra dayanışma ve iletişim çalışmalarının gerektirdiği çeşitli özel kurulları, komisyonları, organları vardır. Bunlardan bazıları kalıcı iken bazıları ise yapılan/yapılacak faaliyetle sınırlı ve dolayısıyla geçicidir.

Etik Kurul: En az 5 kişiden oluşur; derneğin çalışmalarının tüzükte belirtilen ilkelere, dayanışma anlayışına ve ruhuna uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinde Yönetim Kurulu’na yardımcı olur.

Sağlık Kurulu: Sağlık çalışmalarını koordine eder; sağlıkla ilgili çalışmalar konusunda Yönetim Kurulu’na öneride bulunur.

Eğitim Kurulu: Eğitimle ilgili çalışmaları koordine eder; eğitimle ilgili alanlarda Yönetim Kurulu’na öneride bulunur.

Hukuk Kurulu: Hukukla ilgili çalışmaları koordine eder; hukukla ilgili alanlarda Yönetim Kurulu’na öneride bulunur.

Sosyal Faaliyet Kurulu: Gündelik hayatın çeşitli alanlarında derneğin faaliyetlerini koordine eder; bu tür faaliyetlerin geliştirilmesi ve düzenlenmesi için Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur.

Mali Kurul: Mali konularla ilgili çalışmaları koordine eder; derneğe gelir sağlayıcı faaliyetlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur.

KİMLER ÜYE OLABİLİR?

Bir dernek olarak SODİD, tüzüğünü okuyup benimseyen ve aidatını ödeyen herkese kapıları açık bir örgütlenmedir. Ancak SODİD bir “tüzük” ve “aidat”tan ibaret değildir; daha doğrusu böyle görülmemelidir. Çünkü SODİD kırk yıla yaklaşan bir tarihtir; o tarihi yapan insanlardır; merkezinde dayanışmanın yer aldığı bir yaşam tarzı, bir ruh halidir… Dolayısıyla SODİD’e üye olunurken tüm bunları dikkate almak ve böyle bir dünyaya adım atmak üzere üyelik işlemini yaptırmak gerekir. Tabii ki SODİD üyeleri farklı olanaklara, birikimlere ve yeteneklere sahip bireylerdir ve bir dayanışma hareketi olarak SODİD herkesten aynı şeyleri beklemeyecektir, ama genel bir anlayış ve yaklaşım çerçevesinde bir ortaklığın bulunması da doğaldır.

Belki de o ünlü ilke SODİD üyeleri
Description Sosyal Dayanışma ve İletişim Derneği (SODİD) 30 Ekim 2008’de İstanbul’da kuruldu. Birkaç yıldır Kadıköy Buluşmaları’nda bir araya gelen ve 12 Eylül sonrasında Kurtuluş davalarında yargılanan bir grup arkadaşın başlattıkları dayanışma örgütlenmesi sohbetleri yaygınlaşıp, gelişerek bu derneğin oluşumunu sağladı. Mayıs 2008’den itibaren yine İstanbul’da yapılan bir dizi toplantının ardından belirlenen kurucular ve tüzük çerçevesinde SODİD’in resmi kuruluşu tamamlandı. Derneğin merkezi Kadıköy’de Serasker Caddesi, Nergiz Apt No: 2’de. Telefonu 0216 336 49 46’dır. Web adresi: www.dayanismaveiletisim.org’tur.

Ortak siyasi geçmişleri olan kişiler tarafından kurulmasına rağmen SODİD doğrudan siyasi amaçlarla kurulmamıştır. Herhangi bir siyasi partinin, örgütün yan kuruluşu veya destekçisi de değildir. SODİD üyelerinin tabii ki siyasi görüşleri vardır ve çeşitli siyasi örgütlenmelerde çalışmaları da olabilir. Ancak SODİD, yolları belli bir tarihte kesişmiş, buluşmuş olanların bir araya geldiği bir dayanışma ağıdır ve doğrudan siyasi faaliyet içinde yer almaz.

SODİD Kadıköy buluşmalarına öncülük eden ve bu tarih içinde alçakgönüllü bir şekilde yer alanların duyduğu sorumluluk ve üstlendiği inisiyatifle kurulmuştur. Doğduğu ve şekillendiği sosyal çevreye dayanarak örgütlenmeye başlayan ve belirli bir süre için de çalışmalarının yine bu çevrede yoğunlaşması doğal olan SODİD benzer dayanışma örgütlenmeleriyle işbirliğine açıktır. Zaman içerisinde daha geniş ve farklı kesimleri kaplayan daha gelişkin, daha güçlü dayanışma örgütlenmelerinin yaratılması için üzerine düşenleri de yapacaktır.

Merkezi İstanbul’da olan SODİD’in ülke içinde ve dışında ilişkileri bulunmaktadır. İstanbul dışında örgütlenme adımları süreç içinde değerlendirilecektir ama bu arada İstanbul dışında yaşayanlar da SODİD’e üye olabilirler.
Founded 30.10.2008
Products SODİD
Biz Kimiz ?
1960’lardan bu yana “…bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine…” yaşama özlemiyle toplumsal mücadelelerin içinde yer alan kadın ve erkekleriz.

Başardıklarımızın yanında başaramadıklarımızın da uzun bir listesini çıkarmanın mümkün olduğunu biliyoruz. Ama bizden önce başlayan ve herhalde bizden sonra da sürecek bu toplumsal mücadeleye ille de bir şeyleri “başarmak” için değil kendimizi gerçekleştirmek için katıldığımızı da biliyoruz. Başka türlü yaşamak istemediğimiz için, başka türlü davranmayı mümkün görmediğimiz için, asıl olarak da “başka bir dünya” istediğimiz için o büyük ve haklı kavganın bir parçası olduk. Üzerimize düşeni yapmaya çalıştık…

Haklı olduğumuzu bugün daha da iyi biliyoruz ama “haklı” olmanın kazanmak için yetmediğini de biliyoruz. Bunun da ötesinde şunu biliyoruz ki, “haklı” olmanın bu ülkede genellikle ağır bir bedeli oluyor. Haklı olmasa da güçlü olanlar fırsatını bulduklarında haklı olanları kırıp geçiriyorlar. Doğrusu, bunu da biliyorduk tabii ve zamanı geldiğinde de bütün sonuçlarını göğüsledik, bütün bedellerini ödedik; faşist katliamlarda nice arkadaşımızı kaybettik; 12 Mart ve 12 Eylül’ün işkencelerinden, zindanlarından geçtik; arkadaşlarımızın darağaçlarına gönderilmesine tanık olduk; ülke dışında sürgünde can veren, hâlâ sürgünde olan arkadaşlarımız var… Belki de birçoğumuzun karşılaştığı en hafif sorunlar yalnızlık, işsizlik ve yoksulluk oldu!

Tabii ki hayatımız, geride kalan yıllarımız bizi acı ve sıkıntılara sürükleyen bir takım felaketlerden ibaret değildi. Tam tersine birçok güzelliği yaşar ve paylaşırken insan olmanın, insanca yaşamanın sonsuz hazlarını da tattık. Özellikle 70’li yıllarda iyice yükselen, kitleselleşen bu mücadelede binlerce, on binlerce kişiyle buluştuk. Ve hep birlikte ölümlere gidip gelmecesine bir hayat yaşadık; birbirimizin hayatlarını paylaştık…

Sonra 12 Eylül geldi… Ne getirdiğini bir kez daha anlatmaya gerek yok. O yetmedi, bir süre sonra çöken Berlin Duvarı bir tarihsel
  • Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sok. No:15, Kat:2, Istanbul, Turkey
  • Get Directions

Similar places nearby