We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Sokoliari majstra Vagana

Sokoliari majstra Vagana

Budovatelska 21, Stara lubovna, 06401, Slovakia

Get Directions

+421903647685

Categories
Work hours Add information
About Poslaním je podpora environmentálnej výchovy detí a mládeže, rozvíjanie svetových kultúrnych tradícií, zachovanie sokoliarstva ako umenia lovu.
Sokoliari majstra Vagana cover
Description Poslaním nášho občianského združenia je podpora environmentálnej výchovy deti a mládeže, rozvíjanie svetových kultúrnych tradícií, zachovanie sokoliarstva ako starovekého remesla v spojení s aktivitami podporujúcimi cestovný ruch.
Ciele OZ:
- rozvíjanie tradícii sokoliarstva ako svetového dedičstva UNESCO
- organizovanie ukážok sokoliarstva a výcviku dravých vtákov pre verejnosť
- organizovanie seminárov, prednášok a besied na tému sokoliarstva
- organizovanie táborov mladých sokoliarov
- výroba pomôcok na sokoliarstvo
- zabezpečovanie ochrany kultúrnych pamiatok, lesných a poľnohospodárskych plodín, letísk a mestských aglomerácii pomocou loveckých dravcov
- zabezpečovanie odchytu mestských populácii holubov , havranov a kaviek
- ukážky výcviku poľovných psov a organizovanie kynologických podujatíViac tu: http://sokoliarimajstravagana.webnode.sk/

Similar places nearby