We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Soli Deo Gloria - Reformált Baptista Gyülekezet

Soli Deo Gloria - Reformált Baptista Gyülekezet

Sarkantyú utca 2., Budapest, 1144., Hungary

Get Directions

06 30 6019 253

Categories
Work hours Add information
Soli Deo Gloria - Reformált Baptista Gyülekezet cover
Description Jöjj és lásd

Olyan időket élünk, mikor sokan kizárják Istent életükből és Jézus Krisztus nélkül keresik boldogulásukat. Álmodoznak szebb jövőről, küzdenek anyagi jólétért, érvényesülésért, élvezetekért, élményekért és kívánságaik teljesüléséért. Isten könyvében, a Bibliában azt olvassuk, hogy csak Jézus Krisztus követése és a Teremtőnk iránti engedelmesség által találjuk meg a boldog életet.
Ezért kérem, fontolja meg a Biblia által bemutatott életutat és ne engedje, hogy az anyagiasság és élvhajhászás sekélyes dolgai uralják és elsodorják. A valódi beteljesedés és boldogság önmagunk és az ÚR, a teremtő Istenünk megismeréséből fakad. A földi élet olyan hamar eltelik és jön az örökkévalóság. Szükségünk van Jézus Krisztusra, mivel számot kell adnunk Neki egy napon életünkről. Ezért hadd hívjam meg istentiszteleti alkalmainkra. Jöjjön el és vizsgálja meg a bibliai hit igazságait és az Istennel való járás lehetőségét.


Gyülekezetünk újonnan alakult független baptista közösség. A reformált jelzővel két fontos dologra akarunk utalni. Először a Protestáns Reformáció lelki-teológiai hagyatékának, különösen a kegyelem tanoknak, felvállalását és gazdagítását hangsúlyozzuk. Másodszor, mint evangéliumi közösség, az evangéliumi keresztyénségnek a Biblia szerinti megújulását szorgalmazzuk.

A következő hét pont kifejezi gyülekezetünk alapvető vezérelveit, amelyeket lelki elődeink, többek között Kornya Mihály vagy Charles Spurgeon, fektettek le és követtek.

1. A kegyelem tanai
Hirdetjük és tanítjuk a kegyelem tanait (általában a „kálvinizmus öt pontja”-ként szokták összefoglalni és emlegetni). Tanbeli és kegyességi alapunkat az 1689-es (II. Londoni) Baptista Hitvallás képezi.

2. Az evangélium ingyenes felkínálása
Hiszünk az üdvösség mindenki számára történő hirdetésében, amit másképpen az evangélium ingyenes felkínálásának neveznek. Minden vasárnap egy istentiszteletet a megtérésre ösztönző evangélizáló prédikálásnak szánunk, imádkozva, hogy Isten használja ezt fe

Similar places nearby