We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Songshan District, Taipei

Songshan District, Taipei

Taipei, 105, Taiwan

Get Directions

Add phone number

Work hours Add information
Description Tùng Sơn là một quận của thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Sân bay Tùng Sơn nằm ở quận này. Tùng Sơn được chia ra thành 5 địa khu, hay Thứ phân khu, các đơn vị này lại được chia thành 34 phường.