We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
SOSW Nr 3 "Jordanówka"

SOSW Nr 3 "Jordanówka"

Tkacka 34 / 36, Łódź, 90 156, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Posiadamy wszechstronną ofertę edukacyjną i rehabilitacyjną.
SOSW Nr 3 "Jordanówka" cover
Mission Misją SOSW Nr 3 jest wspieranie wychowanków oraz ich rodziców/opiekunów w dziele wychowania i nauczania i tworzenie przyjaznego, bezpiecznego środowiska naszym podopiecznym.
Wartości, którym mówimy tak:
- przyjaźń,
- odpowiedzialność,
- wrażliwość,
- tolerancja,
- akceptacja.
Description Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 im. Henryka Jordana „Jordanówka” w Łodzi, ul. Tkacka 34/36 jest placówką publiczną kształcącą dzieci i młodzież upośledzoną umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.
Ośrodek w swych działaniach wciela w życie idee Patrona: wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w szczególności poprzez sport i aktywność ruchową.
W skład Ośrodka wchodzą:
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 177,
Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 65,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 3,
Internat.
Celem pracy Ośrodka jest:
- Przygotowanie dzieci i młodzieży do realizacji zadań życia codziennego oraz podejmowania różnych ról społecznych w ich środowisku w miarę możliwości samodzielnie, niezależnie i godnie.
- Działanie na rzecz podnoszenia poziomu świadomości społeczeństwa na temat osób niepełnosprawnych, ich praw, potrzeb, możliwości udziału w życiu społecznym.
Founded 14 kwietnia 1964 r jako Państwowy Zakład Wychowawczy Nr 7.

Similar places nearby