We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Sparekassen Vendsyssels Fond Ulsted

Sparekassen Vendsyssels Fond Ulsted

Jyllensgade 14, Ulsted, Hou Hals, 9370, Denmark

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
Sparekassen Vendsyssels Fond Ulsted cover
Description Historie
Ulsted Sparekasse blev grundlagt i 1874 og var en selvstændig sparekasse i godt 134 år i Ulsted og omegn. Sparekassen havde gennem mange år opbygget en solid egenkapital.

Pr. 1. januar 2008 blev Ulsted Sparekasse sammenlagt med Sparekassen Vendsyssel.

I forbindelse med sammenlægningen stifter Ulsted Sparekasse en Fond under navnet Ulsted Sparekasses Fond, der i 2010 ændrer navn til:

Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted
Fondens grundkapital udgør 60 millioner kr., som er indbetalt kontant.

Fondens formue skal anbringes i garantbeviser i Sparekassen Vendsyssel.

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Ulsted Sparekasses virkeområde.

Ledelse
Fonden ledes af en bestyrelse på 7-9 medlemmer, der varetager den overordnede ledelse af alle fondens anliggender.

Ved fondens stiftelse består fondens bestyrelse af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen i Ulsted Sparekasse samt direktøren i Ulsted Sparekasse.

Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens bestemmelser til opfyldelse af fondens formål. Bestyrelsen har udfærdiget nedenstående retningslinjer for støtte.

Retningslinier for støtte fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Ulsted Sparekasses virkeområde.
Der ydes som hovedregel ikke støtte til studie- og rejseformål.
Støtte er betinget af, at der ikke er tale om almindelige kommercielle forretninger, og det vil være undtagelsen, at der ydes støtte til enkeltpersoner.
Som hovedregel ydes der kun støtte til formål, der har karakter af afgrænsede projekter eller begivenheder.Det vil således være undtagelsen, at der ydes driftstøtte til igangværende institutioner eller lignende.
Fonden yder normalt ikke støtte til formål, der falder ind under det offentliges opgaver. Fondens midler skal således ikke erstatte skattemidler.
Som hovedregel yder fonden ikke støtte til politiske

Similar places nearby