We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grębowie SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grębowie SOSW

Grębów, ul.Dolańskich 142, Grebow, 39-410, Poland

Get Directions

158112813

Categories
Work hours Add information
About Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grębowie informacje o działalności SOSW
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grębowie SOSW cover
Mission Wspomagamy wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną poprzez działania rewalidacyjne, edukacyjne, rehabilitacyjne i terapeutyczne.

Uczymy samodzielności, samorządności i zaradności życiowej oraz tolerancji wobec siebie i innych.

Propagujemy zdrowy styl życia współpracując z różnymi organizacjami i stowarzyszeniami.

Dążymy integracji i współpracy ze środowiskami lokalnymi.

Aktywizujemy rodziców do współpracy i promocji Ośrodka.

Wspieramy rodziców w pokonywaniu trudności wynikających z niepełnosprawności dziecka i podejmujemy próby ich wspólnego rozwiązywania.

Doskonalimy swoje kwalifikacje i umiejętności, dzielimy zdobytą wiedzą w ramach WDN w celu podnoszenia jakości pracy Ośrodka.

Promujemy nasz Ośrodek jako miejsce przyjazne dziecku.
Description Wspomagamy wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wielospecjalistyczne oddziaływania edukacyjne, rehabilitacyjne i opiekuńcze.

Pracujemy z młodzieżą od ponad 40 lat!
Jesteśmy placówką oświatową przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, autyzmem oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.”
W ramach Ośrodka funkcjonują:
• Szkoła Podstawowa klasy I-III, IV-VIII
• Gimnazjum
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa o profilach: kucharz, ogrodnik, murarz, koszykarz– plecionkarz.
• Szkoła Przysposabiająca do Pracy w zakresie plecionkarstwa, wikliniarstwa i podstawowych prac wykonywanych w gospodarstwie domowym.

• Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci z nieharmonijnym rozwojem od 0 do 7 roku życia: opóźnieniem psychoruchowym, autyzmem, ADHD, zburzeniami metabolicznymi i genetycznymi, wzroku i słuchu, emocjonalnymi, neurologicznymi i innymi.
• Punkt Konsultacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Trudnościami w rozwoju w tym z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami

W Ośrodku zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która posiada kwalifikacje m.in. do: prowadzenia terapii metodą Tomatisa , pedagogicznej, psychologicznej, socjoterapii, arteterapii, fizjoterapii, kynoterapii, prowadzenia zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji ruchowej, masażu, Integracji Sensorycznej oraz w zakresie doradztwa zawodowego.

Uczniowie naszej Placówki osiągają sukcesy w konkursach zawodowych, kulinarnych, artystycznych i sportowych o randze, światowej, europejskiej i ogólnopolskiej.

Od wielu lat w Ośrodku odbywają się imprezy otwarte m.in.: Mityng w Biegach Przełajowych Olimpiady Specjalne Polska, „Spotkania ze Sztuką” „Spotkania z Kuchnią”, „Konkurs Ekologiczny”, „Spotkania z Wikliną”, „Piknik Integracyjny” oraz imprezy o charakterze okolicznościowym, związane z tradycjami Placówki.

Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczno- terapeu
Founded 1970

Similar places nearby