We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Spirála Most

Spirála Most

E. Basse 1142/9, Most, 434 01, Czech Republic

Get Directions

+420775058129

Categories
Work hours Add information
About Spirála je privátní mateřská a základní škola, která otvírá dětem prostor k rozvoji jejich talentu.
Spirála Most cover
Mission Jsme prospěšní!
Budujeme novou inspirativní školu pro 21. století.
Otvíráme dětem prostor k rozvoji jejich talentů.
Podporujeme vzdělávání v regionu.
Description Vize školy Spirála
Spirála je školou otevřenou, přátelskou, bilingvní (dvojjazyčnou), tvořivou, aktivní a komunitní. Spirála poskytuje podnětné vzdělávací prostředí, které podporuje zvídavost a chuť učit se. Součástí tohoto prostředí je respekt a úcta k dítěti, jako k rovnocennému partnerovi. Smyslem našeho vzdělávání je podpořit děti v rozvoji jejich individuality a jedinečnosti způsobem, který respektuje jejich přirozené tempo učení.

Similar places nearby