We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
SPL d.d.

SPL d.d.

Frankopanska 18a, Ljubljana, 1000, Slovenia

Get Directions

080 19 05

Categories
Work hours Add information
About SPL d.d. je vodilna slovenska nepremičninska družba z več kot 50-letno tradicijo v upravljanju, vzdrževanju in obnovi stanovanjsko-poslovnih stavb.
SPL d.d. cover
Mission Poslanstvo SPL je izvajati in razvijati storitve na področju vzdrževanja in upravljanja stavb po pogodbi in za račun, širiti portfelj lastnih nepremičnin in upravljati z njimi ter razvijati dejavnosti in voditi projekte, ki dopolnjujejo te storitve. Vrste in obseg dejavnosti družba SPL gradi na filozofiji zagotavljanja potrebnih storitev za lastnike, najemnike in uporabnike nepremičnin. SPL je pomemben kupec energije, zavarovanja ter storitev in opreme, potrebnih za tehnično upravljanje. Kupuje jih v korist portfelja, ki ga ima v upravljanju, s ciljem zmanjšati obratovalne in vzdrževalne stroške ter izboljšati učinkovitost. S svojim delom prispeva k ohranjanju tržne vrednosti nepremičnin. Stavbe, v upravljanju SPL nudijo najboljše pogoje za bivanje in delo, s profesionalnim upravljanjem zagotavljamo prihranke pri stroških obratovanja in vzdrževanja.

SPL se zaveda, da družbena odgovornost prispeva k izboljšanju konkurenčnosti, doseganju odličnosti in ustvarjanju trajnostne družbe. Sodeluje z neprofitnimi organizacijami in socialnim podjetjem pomaga uresničevati njihovo poslanstvo. Vplive na okolje, ki so posledica delovanja družbe, zmanjšuje z vrsto aktivnosti, ki vodijo k zniževanju uporabe energentov, papirja in ostalega material in storitev, ki vplivajo obremenjujoče na okolje. Porabljena delovna sredstva in materiale nadomeščamo z novimi, ki manj negativno vplivajo na okolje.
Description SPL d.d. je vodilna slovenska nepremičninska družba z več kot 50-letno tradicijo v upravljanju, vzdrževanju in obnovi stanovanjsko-poslovnih stavb.

Kakovostno upravljanje ali vzdrževanje več kot 2000 različnih objektov, za katere skrbimo, da ohranjajo ali povečujejo svojo vrednost.

Upravljanje stanovanjskih hiš
Upravljanje poslovnih stavb
Upravljanje sosesk
Awards SPL d.d. dobitnik certifikata Excellent SME Slovenija

V SPL d.d. smo tudi za leto 2016 dobili podaljšanje spletnega certifikata "Excellent SME Slovenija" (Excellent Small ąnd Medium Enterprises), ki ga Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z bonitetno hišo Coface Slovenija izdaja srednje velikim, malim in mikro podjetjem z dobrimi bonitetnimi ocenami.

Certifikat smo pridobili v letu 2012 in ga uspešno ohranjali vse do letošnjega leta. Pridobitev certifikata je izkaz varnega poslovanja, dobrih poslovnih običajev in kredibilnosti poslovanja do kupcev in poslovnih partnerjev. Prejeti certifikat lahko uporabljamo v tiskanih gradivih in elektronski pošti skupaj z logotipom podjetja in ga lahko izpostavimo v prostorih podjetja.
Founded 1965
Products upravljanje nepremičnin

Similar places nearby