Springbrettet - Bergensstudentenes Karriereutvalg

Springbrettet - Bergensstudentenes Karriereutvalg

Nygårdsgaten 1b, Bergen, 5008, Norway

Get Directions

55 58 99 38

Categories
Work hours Add information
About Springbrettet er en tverrfaglig studentorganisasjon som arbeider for å gjøre avstanden kortere mellom studenter og arbeidsliv. Besøk oss på www.springbrettet.org
Springbrettet - Bergensstudentenes Karriereutvalg cover
Mission Hva gjør vi?

Springbrettet byr på flere ulike arrangement i løpet av året. Det største arrangementet er Karrieredagen, som blir arrangert i Grieghallen hver høst. Hit kommer tusenvis av studenter for å møte bedrifter, og hvert år har arrangementet et nytt tema. I tillegg til stands og mingling, blir det arrangert foredrag, speedintervju, Karrieretorg og kveldsarrangement der de ulike bedriftene får mulighet til å møte utvalgte studenter i en uformell setting. I tillegg arrangerer Springbrettet flere andre prosjekter i løpet av året; Innblikk, Springbrettprisen, Casekonkurransen osv. Vi støtter også hvert år karriererettede arrangement og prosjekter som fremmer samarbeid mellom ulike studentgrupper gjennom Springbrettfondet.
Description Springbrettet er en tverrfaglig studentorganisasjon som arbeider for å gjøre avstanden mellom studentene i Bergen og arbeidslivet kortere. Medlemmene kommer fra mange ulike utdanningsinstitusjoner i Bergen, og dette gir en bred kompetanse innad i organisasjonen.
Founded 2007

Similar places nearby