We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Spunk Fundacja Nowoczesnej Edukacji

Spunk Fundacja Nowoczesnej Edukacji

ul. Zbocze 2/9, Łódź, 92-003, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About W pracy z dziećmi i młodzieżą zależy nam na podtrzymywaniu ciekawości poznawczej młodych ludzi, pobudzaniu do refleksji nad otaczającym światem oraz szkoleniu umiejętności samodzielnego i niezależnego myślenia.
Spunk Fundacja Nowoczesnej Edukacji cover
Mission Edukujemy do samodzielnego, niezależnego, krytycznego myślenia. Marzą nam się dzieci i młodzież, którzy dzięki rzetelnej edukacji opartej na szacunku dla siebie i innych, otwartości na inne poglądy niż swoje, chęci zdobywania wiedzy i realizowania wyznaczonych celów, będą szczęśliwymi ludźmi, przyjaciółmi, parterami i partnerkami, obywatelami i obywatelkami.
Description Celem głównym Fundacji jest działanie na rzecz nowoczesnej edukacji.

Cele szczegółowe to:
1) Upowszechnianie nowoczesnych metod edukacyjnych.
2) Kształtowanie refleksyjnego, niezależnego myślenia i odpowiedzialnych, aktywnych postaw.
3) Propagowanie wiedzy niezależnej światopoglądowo.
4) Kształtowanie postaw tolerancji i równości.
5) Propagowanie idei samorządności i partycypacji.
Awards 11.2017 r. - Aleksandra Dulas i Anna Jurek otrzymały odznakę „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” za działalność na rzecz Miasta godną szczególnego uznania.
06.2017 - PUNKT DLA ŁODZI w kategorii Instytucje, za wieloletnie działania na rzecz edukacji seksualnej w Łodzi.
Founded Kwiecień 2012 r.
Products Warsztaty z edukacji seksualnej dla dzieci i młodzieży.
Szkolenia dla przyszłych edukatorów i edukatorek w zakresie edukacji seksualnej.
Warsztaty z filozofowania z dziećmi.
Warsztaty dziennikarskie i staże w Łódzkiej Gazecie Społecznej "Miasto Ł".

Similar places nearby