We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Star Sanitaryware

Star Sanitaryware

410/7-9 ถนนรัชดาภิเษก 22 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง, Bangkok, 10310, Thailand

Get Directions

02-541-5588

Categories
Work hours Add information
About ผู้ผลิตสุขภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Star
Star Sanitaryware cover
Description บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตสุขภัณฑ์ประเภทเซรามิกส์ในระดับคุณภาพสูง ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 สินค้าทุกชิ้นผ่านการผลิตด้วยเครื่องจักรคุณภาพสูง จากประเทศเยอรมันนี และพนักงานฝ่ายผลิตที่มีความชำนาญ เฉพาะด้านกว่าอีก 400 คน ทำให้สินค้าทุกชิ้น ได้รับความเชื่อมั่นในคุณภาพว่าเทียบเท่ามาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน ยุโรป, ญี่ปุ่น ฯลฯ นอกจากมาตรฐานด้านการผลิตแล้วสินค้าสตาร์ยังมีความโดดเด่นทั้งในเรื่องของ ระบบการทำงาน และรูปแบบของสินค้าที่มีความทันสมัย ในสไตล์ยุโรป
  • 410/7-9 ถนนรัชดาภิเษก 22 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง, Bangkok, 10310, Thailand
  • Get Directions

Similar places nearby