We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Steenuilen werkgroep Noord-Holland

Steenuilen werkgroep Noord-Holland

Oosteinderweg 11, Wognum, 1687AA, Netherlands

Get Directions

0229505506

Categories
Work hours Add information
About Bescherming: veiligstellen en verzorgen van bestaande broedplaatsen en het scheppen van nieuwe, natuurlijke broedgelegenheden.
Steenuilen werkgroep Noord-Holland cover
Mission veiligstellen en verzorgen
Description Voor een goed afgestemde bescherming van Steenuilen is het een vereiste om goed te weten waar ze in een gebied aanwezig zijn. Aan de hand daarvan kunnen gericht nestkasten worden geplaatst op geschikte lokaties. Zo kan met een nestkast de kwaliteit van een bestaand territorium worden vergroot. Bij het eventueel vervallen van een bestaande nestholte wordt een alternatief geboden. Ook kan gericht voorlichting worden gegeven.

Voor dit doel wordt een database opgezet met alle bekende vindplaatsen van Steenuilen. Gegevens zijn zeer welkom!

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met:

Gerrit Groot, Wognum Noord-Holland
i.groot@kpnmail.nl

U mag ook bellen met:
0229-505506
Awards De Steenuil staat op de lijst van bedreigde vogelsoorten in Nederland. Deze "Rode Lijst" wordt, op basis van wetenschappelijk onderzoek, samengesteld door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.

Het aantal broedparen in Nederland werd in 1989 geschat op 9.000 tot 12.000. Volgens de Rode Lijst gegevens uit 1994 was er vanaf de zeventiger jaren een geschatte achteruitgang van 25 tot 49%.
Founded Maart, 1999

Similar places nearby