We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Stichting Dar-ul Saadet

Stichting Dar-ul Saadet

Jan rebelstraat 8, Amsterdam, 1069 CB, Netherlands

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Begeleiding en Educatieve Ondersteuning voor Individu en Gezin
Stichting Dar-ul Saadet cover
Mission * Versterken van individuen en gezinnen.

* Sterke individuen vormen sterke gezinnen, sterke gezinnen vormen een sterke samenleving.

* Vanuit een gerichte hulpaanbod en doelgericht werken aan het bevorderen van het welzijn en geestelijke gezondheid van cliënten.

* Preventief werken om verdere problemen in toekomst te voorkomen of zo veel mogelijk isolering te beperken.

* Bijdrage leveren aan de kwaliteit van het leven, met respect en ruimte voor eigen autonomie, cultuur en geloof.

* Begeleiden met aandacht voor cultuur, geloof ( bronnen waar men kracht uit haalt).

Visie:
* Het bieden van kwalitatieve, efficiënte en doelmatige begeleiding en ondersteuning met als uitgangspunt terugval en een beter aandacht gericht op de specifieke hulpvraag van de cliënt. Deze hulpvraag met de nodige deskundigheid en professionaliteit beantwoorden in een veilige (thuis) omgeving van de cliënt of ambulante begeleiding en ondersteuning.

* Het geven van voorlichting, training en informatie aan ouders, opvoeders en kinderen, om zoveel mogelijk achterstand te beperken in de maatschappelijke ontwikkelingen en verdere problematiek te beperken.

* Het laten erkennen van eigen verantwoordelijkheid voor een evenwichtige ontwikkeling van de lichamelijke, geestelijke en morele gevoelens.

* Het zorgen voor de ontwikkeling van een gezonde communicatie binnen gezinnen met als doel krachtige, functionele en harmonieuze eenheid binnen het gezin.

* Werken vanuit een multidisciplinair team om zo veel mogelijk de hulpvraag van cliënten te beantwoorden binnen één instelling.

Door het samenstellen van een multidisciplinaire en transculturele team willen wij met een brede, doel bewuste, doel gerichte begeleiding en ondersteuning aanbod, resultaatgericht begeleiding en ondersteuning verlenen. Door een team met verschillende expertise willen wij de hulpvraag van cliënten zoveel mogelijk beantwoorden binnen onze organisatie. Door huisbezoeken in eigen leefomgeving van cliënten en een bezoekadres waar
Description De stichting heeft ten doel:

Het bevorderen en het behartigen van de belangen van individuen en gezinnen met het oog op hun integratie, pallicipatie, ontwikkeling en bewustwording in de (Nederlandse) samenleving en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.
Founded 29 Oktober 2014 Stichting Dar-ul Saadet
Voorzitter: Nesrin Altuntas
Penningmeester: Fatih Yildirim
Secretaris: Ahmet Turan Duran
Products * Ondersteuning/ begeleiding

* Informatie en voorlichting

* Ondersteunen en structurerend gesprekken

* Persoonlijke coaching

* Online hulpverlening

* Praktische hulp op verschillende levensgebieden

* Administratie

* Huisvesting

* Dagbesteding/ activiteiten

* Multi- probleem gezinnen en gezin begeleiding

* Opvoedingsondersteuning en begeleiding

* informatie en voorlichting

* pedagogische advisering

* signalering

* versterken van zelfhulp en sociale ondersteuning

* vraag gericht aanbod

* Huiselijk geweld

* informatie en advies

* signalering

* bemiddelen / professionele hulp bemiddeling ( Jeugd zorg)

* Instellen van sociaal systeem

* Hulpverlening specifieke doelgroepen ( ouderen en zowel lichamelijke als geestelijke handicapten)

* Jeugdhulpverlening:

* Informatie en advies

* Gedragstraining

* individuele gesprekken en begeleiding

* trainingen en voorlichting over seksualiteit

* training en voorlichting over verslaving

* studieloopbaanbegeleiding

* schoolkeuze

* overstap Basisonderwijs naar Voortgezet onderwijs

Similar places nearby