We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Stichting Vrienden Hoeve Marant - Dementiezorg

Stichting Vrienden Hoeve Marant - Dementiezorg

Hoefijzer 10, Ens, 8307 EB, Netherlands

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Verlenen € steun, het inbrengen van ijver & vlijt van bestuursleden, donateurs & betrokkenen ten behoeve van de bewoners van Hoeve Marant - Kraggenburg
Stichting Vrienden Hoeve Marant - Dementiezorg cover
Description * Het doel van de Stichting is als volgt vormgegeven:
“De Stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun en het inbrengen van ijver en vlijt van bestuursleden, donateurs en andere betrokkenen ten behoeve van de bewoners van de woonzorgvoorziening Hoeve Marant te Kraggenburg, Gemeente Noordoostpolder en voorts al hetgeen dat met het een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting heeft voorts ten doel het gevraagd en ongevraagd verstrekken van adviezen aan de directie van genoemde woonzorgvoorziening. De Stichting beoogt niet het maken van winst”.
* De missie en bestaansreden van de Stichting:
Dementie is een voortschrijdende ziekte, die voor de patiënt zelf, maar ook voor diens directe omgeving (zoals partner, familie en mantelzorger) tot een steeds zwaardere zorgbelasting zal leiden. Dan moet deskundige hulp en bijstand beschikbaar zijn. De Stichting zet zich in voor de bewoners van Hoeve Marant om materiële en immateriële wensen te realiseren, die niet binnen de mogelijkheden liggen van de doelgroep, of waarvoor anderszins geen vergoeding kan worden verkregen. De Stichting richt zich daarbij op activiteiten, die een relatie hebben met de ziekte dementie.
* Bestuur
Dhr. Jaap Jongejan, voorzitter
Dhr. Jan Hoek, secretaris / penningmeester
Mw. Regina Minnema, alg. lid
* Doel Facebook pagina
*Het delen van onze activiteiten met de volgers van de pagina. Zo meer bekendheid aan het bestaan van onze stichting Vrienden Hoeve Marant te geven. Zodat velen ons een warm hart gaan toedragen door de stap te zetten donateur te worden! En tevens willen we deze pagina gaan gebruiken om artikelen die door en met de bewoners van Hoeve Marant zijn gemaakt ter verkoop aan te bieden.

Similar places nearby