We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Stosunki międzynarodowe na UMCS

Stosunki międzynarodowe na UMCS

Plac Litewski 3, Lublin, 20-080, Poland

Get Directions

81 537 6039

Categories
Work hours Add information
About Strona kierunku studiów I i II stopnia na Wydziale Politologii UMCS.
Profil ma na celu informowanie o wydarzeniach z życia naukowego i studenckiego.
Stosunki międzynarodowe na UMCS cover
Description Nasz kanał na YouTube: http://bit.ly/2q1ym7K
Czym są stosunki międzynarodowe? To sfera rzeczywistości społecznej, to działania, procesy i zjawiska o charakterze transgranicznym, a więc takie, które przekraczają granice państw.

Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych:
prof. dr hab. Marek Pietraś tel.: (81) 537 6039 pok. 120
http://www.umcs.pl/pl/zaklad-stosunkow-miedzynarodowych,1399.htm

Ogólnouniwersytecki profil studiów łączy się z elastycznością i uniwersalnością kwalifikacji, które można kształtować w zależności od indywidualnych preferencji, budując indywidualną ścieżkę studiów i praktyk. Tworzymy przyjazne środowisko do zdobywania wiedzy i rozwoju osobowego.
Nasi absolwenci, dzięki dobremu przygotowaniu i pracy własnej, osiągnęli już znaczące sukcesy zawodowe w różnych dziedzinach, zajmując niejednokrotnie eksponowane stanowiska w dyplomacji, administracji państwowej na wszystkich jej poziomach, organizacjach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych, mediach i szkolnictwie wyższym, a także biznesie. Nasi absolwenci dobrze sobie radzą na rynku pracy – są elastyczni, kreatywni, mobilni. Pracują m. in. w: MSZ i innych ministerstwach, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, przedstawicielstwach dyplomatycznych RP, organizacjach międzynarodowych, służbach mundurowych i specjalnych, placówkach naukowo-badawczych, mediach, administracji lokalnej i regionalnej, organizacjach pozarządowych lub prowadzą własną działalność gospodarczą.
Dlaczego warto studiować stosunki międzynarodowe na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie?

Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – zlokalizowany w ścisłym centrum Lublina w Pałacu Lubomirskich – na którym kształci się największa liczba studentów cudzoziemców w skali całego UMCS, jest miejscem, które w sposób szczególny sprzyja obcowaniu z wielokulturowością i wielonarodowością. Oferuje studentom akademicką wiedzę ogólną oraz umiejętności praktyczne, więc studiowanie tutaj stosunków międzynarodowych tworzy przesłank

Similar places nearby