We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Dom Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie, II piętro, Warsaw, 00-366, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich cover
Mission http://www.sdp.pl/Misja-SDP
Description Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich jest najstarszą i cieszącą się największym autorytetem organizacją dziennikarską w Polsce. Ma za sobą m.in. tradycje udziału w próbach demokratyzacji w roku 1956 i w latach 1980-81, działalności w opozycji demokratycznej w stanie wojennym. Dzisiaj aktywnie uczestniczy w inicjatywach służących budowaniu państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.

Zgodnie z zapisem w statucie, Stowarzyszenie jest dobrowolnym, twórczo - zawodowym zrzeszeniem dziennikarzy, o celach niezarobkowych. Obecnie liczy około 2500 członków. Posiada 16 oddziałów terenowych w największych miastach Polski. Koła SDP istnieją w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych oraz agencjach informacyjnych.

Podstawowe cele statutowe SDP to dbałość o rzetelne informowanie społeczeństwa za pośrednictwem mediów, wspieranie twórczości dziennikarskiej, dbałość o etykę zawodową dziennikarzy i ochrona ich praw. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w różnych formach, m.in. organizuje konferencje i seminaria, dyskusje, konkursy dziennikarskie, utrzymuje kontakty z zagranicą (SDP jest członkiem Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ w Brukseli).

W SDP działają kluby twórcze, zrzeszających dziennikarzy bez względu na ich przynależność stowarzyszeniową: Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS, Klub Dziennikarzy Europejskich, Klub Dziennikarzy Biznesowych, Klub Fotografii Prasowej, Klub Publicystyki Kulturalnej, Narciarski Klub Dziennikarzy KACZKA.
Awards http://www.sdp.pl/Nagrody-SDP
Founded 1951
  • Dom Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie, II piętro, Warsaw, 00-366, Poland
  • Get Directions

Similar places nearby