We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Stowarzyszenie Elmo

Stowarzyszenie Elmo

Cisowo, Darłowo gmina, 76-150, Poland

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Stowarzyszenie miłośników wypoczynku, rekreacji i żeglarstwa na jeziorach Bukowo i Kopań "Elmo"
Stowarzyszenie Elmo cover
Mission • propagowanie zdrowego stylu życia, rekreacji, wypoczynku, turystyki wodnej i wędkarskiej ;
• prowadzenie działalności edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z zakresu wychowania wodnego, ochrony środowiska, turystyki i rekreacji oraz bezpieczeństwa na wodzie ,
• integracja dzieci i młodzieży z różnych grup społecznych;
• profilaktyka uprawiania sportu i krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
• pobudzenie aktywności u dzieci i młodzieży oraz świadome uczestnictwo
w kulturze, poprzez zabawę i naukę;
• organizacja czasu dzieci w ramach zajęć pozalekcyjnych, które stanowią alternatywę w stosunku do całej gamy używek – zwłaszcza alkoholu, narkotyków oraz uzależnień od Internetu dla młodzieży szczególnie w wieku szkolnym,
• propagowanie i promowanie turystycznego żeglarstwa śródlądowego i morskiego połączone z promocja Gminy Darłowo jako miejsca, gdzie spory wodne oraz wszelkie inne formy aktywności pełnią ważną rolę,
• propagowanie zasad fair play wśród dzieci i młodzieży a udziałem autorytetów,
• korekta sylwetki poprzez udział w sportach wodnych.
• Podjęcie aktywności życiowych rozwijających talenty i zainteresowania dzieci
i młodzieży pod okiem dorosłych;
• Nabycie umiejętności spędzania aktywnie czasu wolnego;
• Poprawa samooceny uczestników, wspomaganie rozwoju osobistego;
• Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci;
• Wzmocnienie pozycji gminy, jako organizatora tego typu wydarzeń
Description Add information

Similar places nearby