We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO

Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO

ul. Jana Kochanowskiego 30, Tarnów, 33-100, Poland

Get Directions

+48146390909

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:00 – 19:00 SA closed
TU 08:00 – 19:00 SU closed
WE 08:00 – 19:00
TH 08:00 – 19:00
FR 08:00 – 19:00
About ICH LEPSZE JUTRO - pomagamy dzieciom z niepełną sprawnością i mamy z tego frajdę! Dołącz do nas!
Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO cover
Mission Podaruj nam 1 proc. podatku. Nasz KRS 0000237677
Description "Lepsze jutro to dziecko dobrego dziś i wnuk równie dobrego wczoraj. Niech Bóg błogosławi temu, co "dziś" się nazywa, aby wydawało ono w przyszłości dobre owoce solidarnej miłości" (abp Wiktor Skworc, 02.02.2007 r.).

Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO jest organizacją pozarządową, która prowadzi działalność na podstawie przepisów o stowarzyszeniach zgodnie z prawem i Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Organizacja zajmuje się edukacją, terapią i rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych, udziela wsparcia i pomocy rodzicom dzieci niepełnosprawnych poprzez przeprowadzanie konsultacji specjalistycznych i organizację zajęć oraz aranżowanie spotkań rekreacyjnych, zarówno dla dzieci, jak i ich rodzin. Stowarzyszenie prowadzone jest przez doświadczonych fachowców z zakresu zarządzania, public relations, pedagogiki specjalnej, terapii, rehabilitacji, psychologii, logopedii, w tym neurologopedii, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, rewalidacji, pomocy społecznej oraz prawa.

Organami pełniącymi władzę są: Walne Zebranie Członków, Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna.

Najważniejszym organem jest Walne Zebranie Członków, które jest zwoływane co najmniej raz w roku. Głównymi zadaniami Walnego Zebrania Członków są: wybór członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, odwołanie Zarządu, ustanawianie uchwał odnoszących się do statutu Stowarzyszenia, mienia i jego rozwiązania.

Drugim organem jest Zarząd, którego kadencja trwa sześć lat. W jego skład wchodzą prezes i dwóch wiceprezesów. Do uprawnień Zarządu należą: kierowanie działalnością oraz majątkiem Stowarzyszenia, reprezentowanie organizacji na zewnątrz, ustanowienie programu działania oraz budżetu Stowarzyszenia, opracowanie sprawozdań finansowych i wewnętrznych regulaminów, w tym regulaminu dotyczącego zatrudnienia i wynagradzania, powoływanie i nadzorowanie placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie, zatrudnianie personelu, inicjowanie innych działań
Awards Kryształy Soli - nagroda województwa małopolskiego dla najpopularniejszej organizacji pozarządowej.

Złota Róża Tygodnika TEMI za 2014 r.
Founded 07.07.2005
Products Oferujemy zajęcia edukacyjne i terapeutyczne.

Similar places nearby